Despre bucurie, ca rod al Sfântului Duh

0
201

Bucurie! Cuvânt drag, cuvânt muult-dorit, cuvânt ce ai putinţa de a mişca sufletele oamenilor, cuvânt ce arăţi veselie, ce însemni bucurie curată, desfătare şi plăcere duhovnicească!Bucurie

Bucurie! Cu ce cuvinte aş putea descrie  simţământul pe care mi-l deştepţi în inimă? Cu ce penel să-ţi zugrăvesc chipul şi în ce fel aş putea arăta tainica ta însuşire? Nici o putere în mine nu poate descoperi taina ta; nici un glas nu are puterea de a vorbi despre lucrarea ta ce rămâne tainică şi ascunsă în ungherele cele mai adânci ale inimii, arătându-se doar sufletului şi făcându-l să tresară de o negrăită mângâiere.

Bucuria îmbată sufletul ca o băutură divină şi se face desfătare a sa mult–dorită. Bucuria face ca limba celui ce se umple de ea să fie mai dulce decât mierea; ea face să răsune în inimă cânturi pe care buzele sunt neputincioase a le cânta; inima vorbeşte şi buzele tac şi se slujesc în chip tainic ceea ce este mai presus de fire.

Inima se bucură, fiindcă iubirea Lui Dumnezeu s-a sălăşluit într-însa. Inima se bucură, fiindcă se simte plină de binele cel mult-dorit. Inima se bucură, fiindcă a primit tainică încredinţare că Dumnezeu o iubeşte. Inima se bucură, fiindcă pacea, liniştea şi netulburarea domnesc într-însa.

Inima se bucură, fiindcă L-a cunoscut în credinţă pe Domnul. Inima se bucură, fiindcă s-a încredinţat în nădejde de bunurile viitoare. Inima se bucură, fiindcă în iubire L-a cunoscut pe Domnul Care locuieşte înr-însa.

O, bucurie sfântă! O, bucurie, desfătare şi pregustare a raiului! O, bucurie ce prevesteşti dulceaţa cea negrăită! Pe tine te doresc, pe tine te caut şi, pe tine dobândindu-te zălog aici pe pământ, fie să te cunosc şi în ceruri, acolo unde se aude glasul neostenit al celor ce te cinstesc şi acolo unde este plăcerea nespusă a celor ce văd negrăita frumuseţe a chipului Lui Dumnezeu! Amin!

Sursa: ”Sfântul Nectarie din Eghina Făcătorul de minuni” – Monahul Teoclit Dionisiatul

[fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.