Despre tulburările lumii de astăzi: „…păr din capul vostru nu va pieri”

0
163
Despre apostoli
Despre apostoli

Despre apostoli

Cum se împacă spusa din Evanghelie: …păr din capul vostru nu va pieri (Lc. 21, 18) cu sângerosul război dintre fraţi care se desfăşoară în vremea noastră?

În aceste cuvinte este vorba despre apostoli, despre bărbaţii şi femeile ce au primit mucenicia pentru numele lui Hristos, pentru mărturisirea lor înaintea prigonitorilor, fiindcă Domnul într-adevăr păzeşte toate oasele apostolilor și mucenicilor și nici unul dintre ele nu va pieri. Ei trăiesc, şi în Domnul este răsplata lor.

Totuşi, cuvintele: …păr din capul vostru nu va pieri trebuie înţelese ca o parabolă şi asemănare, nu în înţelesul lor propriu şi simplu.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.