Despre tulburările lumii de astăzi: Despre adevăr şi infailibilitate

0
121
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI
Despre adevăr şi infailibilitate
Despre adevăr şi infailibilitate

Despre adevăr şi infailibilitate

În credinţa catolică, ce pretinde că are adevărul şi infailibilitatea, au apărut nepotriviri şi abateri de la adevăr strigătoare la cer: mirenilor nu li se dă preacuratul Sânge al lui Hristos, căci se socoate că nu trag nici un folos primindu-l şi pe acesta.

În locul primatului lui Hristos e propovăduit prosteşte papa ca locţiitor al Lui, şi Hristos este cu totul lăsat în umbră.

Despre adevăr şi infailibilitate

Proscomidia în liturghie au desfiinţat-o, în locul pâinii dospite dau azime spre arătarea vrajbei lor catolice faţă de Ortodoxie, care e credincioasă poruncilor Mântuitorului.

Mirenilor nu le îngăduie să citească Biblia şi Evanghelia, de teamă că mirenii îi vor vădi de eretici pe papa şi pe episcopii lui.

Merite suprarogatorii

Recunosc aşa-zisele „merite suprarogatorii” ale sfinţilor, pe care papa poate pasămite să le transfere catolicilor săraci în fapte bune.

Cred pe nedrept în purgatoriu, care nu este recunoscut de Biserica Universală.

Cât priveşte faptul că protestantismul este neîndestulător pentru mântuire şi mincinos, nici nu merită să mai pierdem timpul vorbind: în el totul este strâmbat, toată rânduiala credinţei şi a slujirii lui Dumnezeu.

Superstiţii sunt, nu adevăr

Ce să mai zicem de mahomedanism, de iudaism și de păgânism? Acestea nu-s credinţe, ci superstiţii, nu adevăr, ci minciună satanică pierzătoare.

Despre adevăr şi infailibilitate. O, cât suntem de datori noi, ortodocşii, să preţuim credinţa noastră şi să trăim fără abatere după dreptarul ei şi să ne mântuim, primind sfârşitul credinţei – mântuirea sufletelor (I Pt. 1, 9), după cuvântul apostolului Petru.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.