Dascălii universului

0
142

69505_trei-ierarhiÎn numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Sfinţii Trei Ierarhi, în minunatele rugăciuni ale slujbelor dumnezeieşti, sunt numiţi „vârful învăţăturii”, culmea învăţăturii: cea mai înaltă treaptă a învăţăturii, cea mai mare înţelepciune, cei mai mari între cei mari. Cum au devenit astfel, ce s-a întâmplat cu ei? Ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi despre sufletele lor: au împlinit poruncile mântuirii şi de aceea au devenit mari în Biserica Cerească (Matei 5, 19), iată taina lor. Trăind sfintele virtuţi: cu credinţă în Hristos, cu dragoste, cu milostivire, cu post, cu rugăciune, cu priveghere, cu ajutorul tuturor acestora ei s-au ridicat deasupra acestei lumi. Au devenit nu numai dascălii oamenilor, ci Dascălii universului. Au propovăduit Evanghelia şi Adevărul Domnului Hristos, le-au răspândit în această lume nu numai printre oameni, ci şi printre îngeri precum şi printre toate făpturile. Astfel ei sunt mari înaintea lui Dumnezeu.

Ei sunt nu numai mari Dascăli, ci sunt şi rugători înaintea lui Dumnezeu. Ei ne dobândesc prin rugăminţi de la Domnul puterea şi tăria ca şi noi să putem trăi după Sfânta Evanghelie, ca şi noi să putem

face fapte evanghelice, ca şi noi să putem crede credinţa evanghelică, să iubim cu iubirea evanghelică

şi să fim smeriţi cu smerenia evanghelică. Toate acestea ei le-au format mai întâi în ei înşişi şi apoi în toti urmaşii lor duhovniceşti, cărora, slavă Domnului, aparţinem şi noi, creştinii de astăzi.

Aceasta este marea lor lucrare apostolică. Prin această lucrare a tuturor Sfinţilor Apostoli, ei se şi numesc întocmai cu Apostolii, identici, egali cu ei. Aceasta înseamnă că ei au propovăduit Buna Vestire a Domnului Hristos şi au răspândit-o şi în sufletele noastre şi ne-au dăruit putere dumnezeiască ca şi noi împreună cu acest har să trăim în această lume şi ca să ne pregătim pentru viaţa din cealaltă lume, pentru viata nemuritoare.

Căci, iată, noi suntem creaţi pentru nimic mai puţin decât pentru Viaţa veşnică. Iar Viaţa veşnică cum se agoniseşte, cum se cultivă? In felul acesta: prin Dreptate veşnică, prin Iubire veşnică, prin Adevăr veşnic. Toate acestea sunt întru Domnul Iisus Hristos şi în Biserica Sa, şi toate ni le dăruieşte nouă, ca să ne hrănim sufletele noastre în această lume şi în cealaltă cu hrană veşnică, dumnezeiască. Căci trupul ni-l hrănim cu hrană pământească, iar sufletul cu ce îl hrănim? Sufletul îl hrănim cu Adevărul ceresc, cu Dreptatea lui Hristos, cu Dragostea cerească, cu ragostea lui Hristos. De aceea este lucrarea noastră Pe pământ foarte responsabilă şi importantă. Tot ceea aci’ de fapt faci pentru veşnicia ta. Tu nu eşti un trecător, tu eşti fiinţă omenească, eşti creat pentru ve§nicie. Nu pentru aceea ca viaţa ta să dureze cincizeci de ani, o sută de ani, iar apoi în cimitir, în moarte, în mormânt. Nu! Domnul ne-a creat pentru Viaţa veşnică în acea lume şi această Viaţă veşnică  începe de aici de pe pământ, începe de la Biserica lui Hristos, de la Evanghelia lui Hristos.

De aceea a şi devenit Dumnezeu om. De aceea a şi coborât Dumnezeu din Ceruri pe pământ ca pe noi să ne ridice de pe pământ la Ceruri. Aceasta este întreaga lucrare a Domnului Hristos, aceasta este rânduiala mântuirii, acesta este întregul Său program faţă de noi oamenii: ca să ne facă pe noi capabili să înlăturăm tot ceea ce este trecător şi să trăim ceea ce este veşnic încă de aici de pe pământ. Căci viaţa noastră veşnică începe de pe pământ dacă trăim cu credinţă în Domnul Hristos, cu rugăciune, cu post, cu priveghere, cu toate celelalte sfinte virtuţi evanghelice.

Marii Sfinţi ai lui Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur s-au rugat Domnului şi pentru noi, creştinii păcătoşi de astăzi, mai ales pentru noi păcătoşii, mult păcătoşii sârbi, să mergem pe calea lor. Ca să ne conducă pe calea credinţei evanghelice, pe calea iubirii evanghelice şi a dreptăţii şi a adevărului, ca să nu ne poticnim şi să cădem în păcate înfricoşătoare şi aducătoare de moarte, ci şi să ne îndemnăm şi sa ne pregătim pentru viaţa nemuritoare şi veşnica în împărăţia Cerurilor. Cu rugăciunile lor sfinte şj slăvite, fie ca Domnul Dumnezeu să ne miluiască şi pe noi păcătoşii. Amin.

Cuvinte despre veşnicie, predici alese, Cuviosul Iustin de la Celie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here