Dacă nu ar fi…

0
1125

roua

Dacă nu ar fi ploaia, nu ar fi curcubeul.
Dacă nu ar fi soarele, ar plânge cerul.
Dacă nu ar fi roua, florile nu ar şti ce-seamnă alintul.
Dacă nu ar fi priveghetoarea, ar fi mai sărac cântul.

Dacă nu ar fi luna, noaptea nu ar mai avea regină.
Dacă nu ar fi stelele, noaptea nu ar mai de farmec plină.
Dacă nu ar fi florile, nu am putea defini corect ginşăşia.
Dacă nu ar fi curcubeul, cerul nu ar şti ce e îmbrăţişarea.

Dacă nu ar fi poezia, sufletele sensibile și pure
Nu și-ar mai potoli setea de frumos și împlinire.
Dacă nu ar fi întunericul, nu am înseta de lumină.
Dacă nu ar fi năpraznicul ger, nu am tânji după căldură.

Dacă nu ar fi visul îndrăzneț, ar muri speranța.
Dacă nu ar fi credința, mai grea ni s-ar părea viața.
Dacă nu ar fi iubirea, floarea iertării nu ar mai înflori.
Dacă nu ar fi albul, nu ar mai fi culoarea gri.

Dacă nu ar fi Biserica, nu am mai fi mădulare vii
Ale Lui Hristos-Izvorul iubirii şi comuniunii.
Dacă nu am îmbrăca Haina luminoasă a Botezului,
Nu am cunoaște bucuria sfântă și dulceața Harului.

Dacă nu ar fi lacrima curată și fierbinte de adâncă căință,
Ochii sufletului să vadă limpede, nu ar mai fi cu putință.
Dacă nu ar fi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,
Am mai cina cu Hristos, am mai aspira la veșnicie?

Dacă n-ar fi Măicuţa Sfântă, în Cer nu am avea o mamă,
Care ne înveşmântă cu iubire izvorâtă din inima-i milostivă.
Dacă n-ar fi prietenia, am fi sufleteşte mai săraci, mai trişti.
Nu am avea şi-n Cer prieteni, dacă nu ar fi îngeri şi sfinţi.

Dacă Doamne nu ne-ar fi iubit atât de mult,
Nu L-ar mai fi trimis pe Iisus pe pământ,
Să se jertfească pentru noi, din infinită iubire,
Să ne ridice din moarte spre luminoasă Înviere.

Dacă n-aş fi fost eu, Dumnezeu
N-ar fi avut un copil şi bun şi rău,
Care uneori Îi desenează un zâmbet pe faţă,
Atunci când zglobiu I se aşează în poală
Şi-I cerşeşte o mângâiere părintească,
Atunci când Îi spune: Tată, Te iubesc!
Atunci când Îi spune: Ajută-mă să nu-Ţi mai greşesc!
N-ar mai fi avut un copil care uneori Îl întristează
Cu obrăzniciile, neascultarea şi a lui îndrăzneală.
Dacă n-aş fi fost eu…..
Dacă n-ai fi fost tu….

Cristina Toma