Dacă îți pare rău de cei nepăsători…

0
173

nepasare„Și am plâns mult, fiindcă nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă carte, nici să se uite în ea.”  (Apocalipsa 5, 4)

Ioan nu plânge pentru sine, ci plânge pentru întreaga lume care se lipsește de Răscumpărător; el plânge pentru omenire așa cum Hristos a plâns pentru Ierusalim, nu suferă pentru nevoile materiale ale fraților săi, ci anume pentru faptul că nu s-a găsit niciunul vrednic să răspundă la chemarea îngerului, „să deschidă cartea și să-i desfacă pecețile”.

Această carte a Revelației dumnezeiești, a iubirii dumnezeiești, care s-a arătat prin răscumpărarea omenirii, rămâne închisă și pecetluită pentru oamenii ce trăiesc trupește și numai pentru această lume. Atâta timp cât sunt acoperiți de păcate nepocăite, necurățite, ei nu vor și nu pot nici măcar să arunce o privire în această carte. Vrăjmașul o acoperă de ei, îi face orbi și neputincioși.

Dar, slavă Domnului, când vor ajunge să își dea seama de această orbire duhovnicească, Duhul Sfânt le va deschide ochii lăuntrici și i-L va arăta sufletului zdrobit pe Mielul junghiat, Cel fără de prihană, Care, ca un biruitor asupra păcatului și a morții, ia cartea în mâna Sa și o va deschide. Sufletul Îl vede pe Cel ce singur este vrednic, Îi cântă cântare nouă de slavă și primește din gura Lui, cuvânt după cuvânt, din acea carte ascunsă pe care păcatul a ținut-o închisă în fața sa. Și Mielul pune, întipărește cuvintele sfinte în sufletele însetate.

Deplângi, împreună cu Ioan, numărul mic al celor cărora li s-a deschis vederea lăuntrică? Dacă îți pare rău să vezi atâția creștini nepăsători, creștini doar cu numele, cheamă-i la Hristos prin cuvântul viu și smerit, prin pilda ta, închinându-I toată viața TA.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” -Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here