Cuvinte vii rostite de părintele Arsenie Papacioc – Dumnezeu Cuvântul

0
85

Cuvinte vii rostite de părintele Arsenie Papacioc – Dumnezeu Cuvântul

  • Dumnezeu Cuvântul – prin El S-a vărsat Dumnezeu spre cunoaştere şi toată firea cuvântează cu Absolutul Personal Cel Ce S-a fiinţat şi se simte pe Sine Creator. Dumnezeu Cuvântul a făcut să se cunoască pe cât este cu putinţă marea taină a Cauzei a tot ce există. Tatăl a trimis pe Fiul Său să-L facă cunoscut şi să fie auzit şi ascultat ca un Dumnezeu Creator al cerului şi al pământului cu toată podoaba lor.

Parintele Arsenie Papacioc 1

  • „Eu le-am arătat lor numele Tău” (Ioan 17, 26). Dacă n-ar fi venit Dumnezeu Cuvântul în sfinţita Sa lucrare, întreaga făptură nu s-ar fi cunoscut pe sine şi nici nu s-ar fi declanşat atâta mişcare şi limpezire de o înaltă fineţe a conştiinţelor, de cunoaşteri adânci şi chiar de un delicat proces de despătimire a îngerilor (descoperindu-li-se noi taine). Prin această mai presus de fire şi [de] închipuire venire a lui Dumnezeu Cuvântul, Fiul Omului a făcut ca în noi şi-n toate să se recunoască faptul că există tainic o continuă cuvântare divină întru cunoaşterea de sine. Toată creatura lui Dumnezeu are puterea Cuvântului în ea şi-L rosteşte potrivit firii şi însuşirii proprii şi Dumnezeu a dat omului să desluşească limbajul acestora.
  • Prin El, Dumnezeu Cuvântul, este trezită toată făptura care şi-a recăpătat cunoştinţa de sine într-o formă tainică fiecare şi astfel tinde să trăiască glorios în simţirea Stăpânului.
  • Fiinţă superioară, omul a putut cunoaşte că poartă în sine pe Creatorul său. Dumnezeu Tatăl S-a vărsat prin graiul Fiului Său, ca oamenii să cunoască înţelepciunea, iubirea desăvârşită pentru om, calea spre El şi lupta neadormită cu puterile răului.
  • Prin unire, restaurare şi înviere cu Hristos se descoperă în noi „în potenţial şi în desfăşurare” chipul divin al Fiului Omului.
Dumnezeu Cuvântul te cheamă pe tine, omule, să te simţi într-o liniştitoare vibraţie a întregii tale fiinţe şi a totul şi a toate în comuniune şi în dialog cu El, fără zgomot şi într-o supraomenească bucurie unindu-te cu El intr-o nedespărţire, neamestecare şi neasemănare – dumnezeu după har!

Ochii prin care vedeam cerul

Alte articole aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here