Cuvântul lui Dumnezeu, lumină în viața oamenilor

0
205

Omului, prin firea lui, îi place să înveţe, să îşi ex­tindă orizontul cunoştinţelor sale, să afle lucruri noi, să îşi umple mintea cu informaţii. Dar îmboldit şi de mo­tive pur profesionale, el se specializează în cunoaşterea şi învăţarea unuia sau a mai multor lucruri, în cunoaş­terea unei arte, a unei ştiinţe, a unei meserii. Şi cu cât stă­pâneşte mai bine ştiinţa sau arta lui, cu atât el se consi­deră mai fericit prin lucrarea sa.

Şi în afara cadrelor lui strict profesionale, de obicei omului îi place să se cultive în mod enciclopedic. Şi de aceea el citeşte cărţi de filologie, istorice, de literatură, ştiinţifice etc. De multe ori se avântă cu nesaţ în citirea ziarelor, a revistelor, a povestirilor, a romanelor, a ori­cărui fel de carte care îi va ajunge în mâini.

Şi dacă exclud anumite forme de cunoaştere bolnă­vicioasă, la care se dedică cu o satisfacţie deosebită unii, citind reviste şi cărţi de slabă calitate lingvistică, cu con­ţinut moral dubios sau cu idei materialiste subversive ori antiştiinţifice, orice cunoaştere este folositoare. Iar unele cunoştinţe constituie arme ale vieţii şi resurse pre­ţioase în viață.

Însă mai presus de toate cunoştinţele umane, oricât de mari şi de importante ar părea, există una, în felul ei unică, care are o valoare incomparabilă şi o utilitate uni­versală. Este cunoaşterea prin excelenţă, cunoaşterea uni­că. Ea nu este o născocire a gândirii omeneşti. Nu este produs al cugetării umane. De aceea ea nici nu poate fi comparată cu produsele imperfecte ale minţii omeneşti. Ea nu este una dintre ştiinţe sau una dintre filosofii. Ea este unica ştiinţă, unica filosofie. Este cunoaşterea care dă valoare ştiinţei omeneşti. Este cunoaşterea care înno­bilează realizările gândirii umane. Şi ea îl face pe om cu adevărat înţelept şi luminat.

Care este această cunoaştere?

Este cunoaşterea cuvântului lui Dumnezeu, adică învăţătura creştină, în care se revelează adevărurile cre­dinţei noastre ortodoxe şi voinţa Tatălui ceresc pentru mântuirea noastră.

Aceasta este unica cunoaştere, cea a cuvântului lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu, care se cuprinde în car­tea veacurilor, Sfânta Scriptură. Această cunoaştere dă valoare sau lipseşte de valoare pe toate celelalte cunoş­tinţe omenești.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017