Cuvântul lui Dumnezeu este revelaţie

0
137

Cuvântul lui Dumnezeu este şi unica cunoaştere pentru că, aşa cum am spus la începutul acestui capitol, el nu este o învăţătură omenească, ci învăţătură a lui Dumnezeu. Este revelaţie dumnezeiască, pe care a făcut-o Dumnezeu Însuşi omului.

În vechime Dumnezeu Însuşi a dat legea Sa lui Moise, pe Muntele Sinai. Apoi, însă, ne-a descoperit adevărul Lui deplin prin Fiul Său cel Unul-Născut, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a ve­nit în lume şi S-a făcut om pentru mântuirea noastră.

Domnul Hristos ne-a descoperit în mod deplin voia lui Dumnezeu pentru om, ni L-a făcut cunoscut pe ade­văratul Dumnezeu, ne-a arătat taina mântuirii noastre, ne-a spus modul prin care să ne împropriem mântuirea pe care El însuşi ne-a adus-o. Ne-a învăţat calea spre de­săvârşire şi ne-a descoperit scopul pentru care trăim și care sunt propriile noastre îndatoriri pentru atingerea acestui scop.

Aşadar, avem prin descoperire dumnezeiască ade­vărurile credinţei noastre. De aceea aceste adevăruri sunt neschimbătoare şi infailibile. Sunt inspirate de Dum­nezeu. Datorită acestui fapt, cunoaşterea acestor adevă­ruri este singura şi unica cunoaştere pe care, atunci când o ignoră, omul este nefericit, pentru că nu cunoaşte unica lumină, unica înţelepciune şi singurul adevăr. Iar pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul revelat in­failibil, de aceea el este şi singurul principiu bun al vieţii noastre.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017