Cuvântul lui Dumnezeu este regulă de viaţă

0
203

Cuvântul lui Dumnezeu nu este pur şi simplu o în­văţătură, nu este doar o teorie despre morală, nu este o reţetă ideală şi irealizabilă. Este regulă de viaţă, princi­piu infailibil, de vreme ce l-a formulat Însuşi Creatorul nostru Cel Atotînţelept şi Atotbun.

Nu există un alt drum sigur şi fericit al vieţii decât acesta pe care ni-l arată cuvântul lui Dumnezeu. Orice altă cale este greşită şi aceasta deoarece numai Preaînaltul nostru Creator ştie cum trebuie să trăim, ce cale să urmăm ca să reuşim în viaţă şi să ajungem cu bine la capătul ei şi la scopul pe care ni l-a dat El Însuşi. Şi calea aceasta ne-o arată prin cuvântul Lui. El este voia Lui dumnezeiască pentru viaţa noastră.

Nu suntem creaturi autonome, prietene cititor. Fie vrem sau nu, fie credem sau respingem acest lucru, sun­tem creaturi ale Preaînţeleptului Dumnezeu. Şi Atotpu­ternicul nostru creator ne-a înzestrat cu libertate, adică cu voinţă liberă, însă nu avem absolut niciun drept să ne îndepărtăm de Dumnezeu-Creatorul nostru şi să trăim după cum ne convine nouă.

Şi oricât de mult se opune egoismul nostru şi vrea independenţă şi nesupunere în cadrul vieţii noastre, avem datoria să ne supunem voia noastră voinţei dum­nezeieşti a Creatorului nostru şi să urmăm calea pe care El ne-a hărăzit-o, pentru a reuşi să avem succes în viaţă şi să ne dovedim a fi cu adevărat oameni superiori, aşa cum ne vrea Creatorul nostru.

Şi această singură cale a vieţii noi o aflăm prin cuvân­tul lui Dumnezeu. El ne arată cum trebuie să trăim, ce să facem, de ce să ne ferim, care trebuie să fie sentimentele noastre, idealurile, aspiraţiile, visele, dorinţele noastre. Pentru că el este unicul principiu al vieţii noastre. De aceea, ignorarea cuvântului lui Dumnezeu este pricinuitoare de nenumărate necazuri pentru om şi motiv al rătăcirilor, al căii greşite şi al distrugerii omului.

Şi, aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: ,,De aici sunt nenumăratele rele, din neştiinţa Sfintelor Scripturi, de aici este înmul­ţirea cea mare a ereziilor, de aici sunt vieţile duse cu ne­glijenţă, de aici durerile fără rost. Căci cei care sunt lipsiţi de această lumină nu pot să meargă drept; de aceea cei care nu privesc la razele dumnezeieştilor Scripturi sunt siliţi şi păcătuiesc continuu, ca unii care umblă într-un întuneric foarte adânc”.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017