Cuvânt

0
180

cuvant180. Un om care nu iubeşte cuvântul este mai necuvântător decât dobitoacele; că nu ştie pentru ce a fost cinstit cu grai şi de unde are această cinste. Bine spunea profetul: „Omul în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Ps. 48, 12). [19, 3]
181. Şi tu, dar, iubite, dacă ai de spus un cuvânt care poate face mai bun pe cel ce-l aude, să nu opreşti cuvântul în vremea mântuirii. Dar dacă n-ai un astfel de cuvânt, ci cuvinte rele şi stricate, taci, nu spune vorbe rele semenului tău. Acest cuvânt este rău, nu zideşte pe cel ce-l aude, ci îl dărâmă. Dacă cel ce aude cuvântul e om virtuos, îl face să se fălească; iar dacă e păcătos, îl face şi mai păcătos. Dacă vrei să spui un cuvânt de ruşine si de râs, taci! Şi acest cuvânt e rău, şi-l face mai desfrânat şi pe cel ce-l spune, şi pe cel ce-l aude; în fiecare aprinde poftele cele rele. După cum lemnele şi vreascurile ajung hrană pentru foc, tot aşa şi cuvintele pentru cei porniţi spre rele. De aceea nu trebuie să grăim tot ce ne vine în minte, ci să ne străduim să izgonim din minte chiar poftele rele şi tot gândul ruşinos. [36, 1]
182. De aceea, vă rog, chiar de la început să arătăm căldura în luptă şi strălucire orbitoare, pururea făcând mai strălucitoare şi mai luminoasă frumuseţea acestei haine. Şi nici un cuvânt să nu iasă în zadar, ci mai întâi să veghem dacă aduce ceva folositor şi dacă poate zidi pe cei ce ascultă. Dar chiar şi atunci cu multă frică să grăim – ca şi cum cineva ar sta de faţă şi le-ar scrie -, aducându-ne aminte de spusa Domnului: Zic vouă că pentru tot cuvântul nelucrător pe care îl vor grăi, oamenii vor da socoteală de raţiunea lui în ziua judecăţii” (Mt. 12, 36). [61, 23]

Maxime patristice, Sfântul Ioan Gură de Aur, protosinghel Teodosie Paraschiv

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here