Descoperitorul tainelor

0
148

 cunoaşterea lucrurilor

Oamenii învăţaţi n-au descoperit multe taine cu mintea lor, ci cu dorinţa şi cu străduinţa lor au bătut la uşa tainelor. Apoi Dumnezeu le-a deschis.

Oamenii au dorit cunoaşterea lucrurilor şi a legilor, şi Dumnezeu le-a descoperit acestea, după dorinţa şi străduinţa lor.

Dacă oamenii învăţaţi ar fi căutat cu aceeaşi dorinţă şi străduinţă cunoaşterea lui Dumnezeu, si nu numai cunoaşterea lucrurilor, Dumnezeu s-ar fi descoperit pe Sine în acelaşi chip cum le-a descoperit radiul şi gravitaţia.

Marii descoperitori ai tainelor celor mari ale firii zidite s-au ferit totdeauna de laudele omeneşti; ei simţeau că singurul lor merit era ciocănirea la uşa tainelor. Uşa a descuiat-o „Cela ce şi ţine în mâinile Sale cheile tuturor tainelor cerului şi pământului”. (Luca 11:5-8)

De aceea, când ai izbândă spune: Doamne, a mea este numai truda, a ta – buna izbutinţă!

Dacă te vei purta într-alt fel şi te vei lăsa îmbătat de laude, să ştii că şi Cerul se va purta cu tine tot aşa cum se poartă pământul cu hoţul.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009

Jurnal Spiritual