Cum să ajungem pe culmi mai înalte

0
146

Cam cu 400 de ani înainte de Hristos, un grec talentat, pe nume Timanthes, a în­văţat arta picturii de la un binecunoscut dascăl.

După câţiva ani, tânărul artist în de­venire a creat o pictură foarte rafinată. Fiind lăudat pentru desăvârşirea operei sale, a rămas aşa de încântat de ceea ce produsese, încât şedea zi după zi privind portretul cu pricina. Credea în chip greşit că nu va fi în stare să depăşească acea culme.

Într-o dimineaţă, când s-a dus să-şi admire din nou opera, a descoperit că dascălul său i-o ştersese. Mânios şi înlăcrimat, Timanthes a alergat la el şi l-a întrebat de ce i-a distrus îndrăgita avuţie.

Înţeleptul i-a răspuns: „Am facut-o pentru binele tău. Pictura aceea îţi amâna progresul. Deşi era o excelentă operă de artă, nu era perfectă, chiar dacă ţie ţi se părea astfel. Începe din nou şi vezi dacă poţi să faci mai bine!”

Elevul i-a primit sfatul şi a creat cea mai mare capodoperă a sa intitulată „Jertfirea Ifigeniei”, socotită una dintre cele mai frumoase picturi ale întregii Antichităţi.

Dascălul nostru din ceruri nu vrea să ne mulţumim niciodată cu realizările noas­tre, oricât ni s-ar părea de iscusite sau perfecte. El vrea să atingem culmi tot mai înalte ale slujirii şi sfinţeniei.

Sfântul Pavel recunoştea acest lucru, lată de ce spunea: „Nu că… acum sunt desăvârşit, ci gonesc…” (Filip. 3, 12).

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris