Cum ne ajută mijlocirea Sfinților?

0
293

mijlocirea SfințilorLiturghiile Răsăritene invocă pe Hristos împreună cu Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, împreună cu îngerii și cu toți sfinții. Unitatea în Hristos întărește solidaritatea tuturor membrilor Bisericii, cerească și pământească. Fericirea cerească păstrează un caracter comunitar, eclezial. Problema este de a ști cum anume să înțelegem invocarea unui anumit patron; cum anume invocam un anumit sfânt, pentru a dobândi mijlocirea sa personală.

Teologii occidentali insistă mult asupra faptului că mijlocirea universală a lui Hristos nu e cu nimic diminuată de mijlocirea subsidiară a sfinților. Invocarea lor e facultativă.

Creștinii Răsăritului nu reușesc să și-L imagineze pe Dumnezeu sau pe Hristos decât în mijlocul Sfinților. Mijlocirea lui Hristos e misterul Hristosului total, în toate mădularele sale. Rugăciunea omului individual se inserează totdeauna în mijlocirea sfinților care sunt un adevărat ciment între „pietrele vii” ale Bisericii.

Or, dacă trăind pe pământ în comunitatea Bisericii, omul nu-și pierde personalitatea și relațiile sale proprii cu ceilalți. Acestea nu sunt anihilate nici în societatea cerească, ci mai degrabă sunt întărite, fiindcă sunt curățite. Credința ortodoxă mărturisește că „Stăpâna noastră, Maica Domnului, îngerii și toți sfinții sunt aproape de mine. Când îi chem cu inimă curată, aproape ca sufletul însuși, mă aud, așa cum mă aud pe mine însumi”.

Cum comunicam cu sfintii?

Sfântul Ioan de Kronștadt, care scrie aceste cuvinte, se întreabă: „Cum anume sfinții ne pot vedea?”. Și răspunde: „Sufletul sfânt, unit cu Dumnezeu ca și cu soarele său duhovnicesc care luminează toată lumea, cunoaște pe toți oamenii și nevoiele celor ce se roagă”. „Și atunci cât este de ușor să comunicăm cu sfinții! Trebuie doar să ne curățim privirea inimii, să o ațintim cu tărie asupra unui sfânt pe care îl cunoaștem, să-i cerem ceea ce dorim și vom dobândi”.

Makarie Bulgakov își pune aceeași întrebare în a sa Teologie dogmatică ortodoxă. El face o comparație cu darul înainte-văzător al sfinților care sunt încă în această lume. Adauga: „Or, de ce să nu admitem că sufletele drepților în cer primesc de la Dumnezeu favoarea de a fi atât de bine luminate încât, așezate nemijlocit în fața tronului Său, ele văd tot ceea ce se întâmplă pe pământ în lumina și persoana lui Dumnezeu”.

Tomas Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului Creștin – Rugăciunea

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here