Cugetări duhovniceşti: Ce este pentru îngeri căderea

0
161

Cât de mare răutate este să păcătuiască cineva de moarte înaintea lui Dumnezeu!

Această pedeapsă a demonilor a avut ca urmare pierderea harismelor celor mai presus de fire, precum şi neputinţa de a se mai elibera vreodată de această pedeapsă şi osândă a lor.

Iar aceasta fiindcă, aşa cum spune Sfântul Ioan Damaschin, „ceea ce este pentru oameni moartea, întocmai acelaşi lucru este pentru îngeri căderea. Căci după cădere nu mai există pentru ei pocăinţă, aşa cum nici pentru oameni nu mai există pocăinţă după moarte”.

„Cugetări duhovniceşti” – monahul Marcel Karakalinul. Traducere din limba greacă de Ieroschim Ştefan Nuţescu -Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos. Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2014