Cugetări despre providența divină

0
360

Despre Providența DivinăDespre Providența Divină

Când te ajuți tu însuți și cerul te ajută (Jean de la Fontaine).

Dumnezeu nu vrea să facă totul, pentru a nu ne lua liberul arbitru (N. Machiavelli).

Adevăratul cercetător al naturii, nicăieri nu poate pătrunde în cunoașterea tainelor creației fără a vedea prezența lui Dumnezeu (R. Boyle).

Omul trebuie să colaboreze în mod continuu și liber cu harul dumnezeiesc (Sf. Maxim Mărturisitorul).

Fii întotdeauna cu Dumnezeu dacă vrei ca Dumnezeu să fie întotdeauna cu tine (Sf. Ioan Gură de Aur).

După fire, El este în afara tuturor lucrurilor, dar prin lucrările Sale, este în toate (Sf. Atanasie cel Mare).

Nici un folos nu vine din lucrarea omului, fără înrâurirea de sus (Petru Damaschin).

Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod providențial (Sf. Marcu Ascetul).

De ar fi cineva chiar și Petru sau Pavel sau Iacov sau Ioan, și i-ar lipsi ajutorul dumnezeiesc, ușor ar fi învins; s-ar împiedica și ar cădea (Sf. Ioan Gură de Aur).

Dumnezeu, nu doar că nu lasă să fim ispitiți peste puterile noastre, dar ne și ajută, chiar în ispită, ne sprijină și ne întărește, dacă noi facem ce se cuvine din partea noastră și nu ne lipsesc bunăvoința, nădejdea în El și răbdarea (Sf. Ioan Gură de Aur).

Dumnezeu ne trimite darurile Sale cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi (Sf. Grigorie de Nazianz).

Fără îndoială că Dumnezeu rânduiește faptele noastre mai bine decât am putea-o face noi înșine (Sf. Vasile cel Mare).

Corect este să se spună că toate lucrurile sunt în Dumnezeu, și nu Dumnezeu în toate lucrurile (Fericitul Augustin).

Chiar dacă noi ne depărtăm de Dumnezeu, Dumnezeu rămâne aproape de noi (Sf. Ioan Gură de Aur).

Providența Divină guverneaza peste tot Universul.

Dumnezeu și Omul – Antologie de cugetări

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.