Cugetări ale Sfântului Serafim de Sarov

0
272

Serafim de Sarov cugetăriDespre Sfântul Serafim de Sarov se spune că „ochiul lui pătrundea în străfundurile inimilor” – „Avea privire de profet, prezicea cele viitoare…”

„Acolo unde se află Dumnezeu, nu se găsește răul. Toate câte vin de la Dumnezeu au înăuntrul lor pacea și-l îndeamnă pe om la osândire de sine și la smerenie.”

„’Credința fără fapte este moartă’ (Iacov 2, 26). Adevărata credință nu poate să existe fără fapte. Cine crede cu adevărat, acela oricum va face fapte bune.”

„Trebuie să-ți obișnuiești mintea să lucreze înlăuntrul legii Domnului. Sub îndrumarea Aceluia să-ți petreci viața.”

Despre Serafim de Sarov se știe că alături de rugăciune citea neîncetat Sfânta Scriptură 

„Pacea sufletului se dobândește prin strâmtorări. Sfânta Scriptură spune: ‘Am trecut prin foc și prin noianul mâhnirilor, dar la sfârșit ne-ai adus la loc de odihnă.’ (Ps. 65, 11)

„Ca să-ți păstrezi pacea sufletească trebuie să alungi de la tine mânia, să te ostenești, să ai duhul bucuriei, să te ferești de a-i osândi pe ceilalți și să faci pogorământ în dreptul slăbiciunilor fraților tăi.”

„Orice înaintare și izbândă în orice latură a vieții noastre trebuie să le punem pe seama Domnului. Și împreună cu profetul să spunem: ‘Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dăm slavă’” (Ps. 113, 9)

„Când omul se ostenește să aibă inima smerită și cugetul pașnic, atunci toate uneltirile vrășmașului rămân nelucrătoare. Pentru că acolo unde există pacea gândurilor, se odihnește Însuși Dumnezeu.”

Serafim de Sarov spunea că „trebuie să hrănești sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceasta este pâinea îngerilor.”

„Cel care-L iubește pe Dumnezeu cu adevărat. se socotește pe sine călător și străin pe acest pământ. În dorința lui să se unească cu Dumnezeu, doar spre Acesta își țintește continuu mintea și inima.”

„Nimic nu folosește atât la dobândirea păcii lăuntrice, cât tăcerea și vorbirea cu noi înșine, mai mult decât cu ceilalți.”

„Dacă Domnul îngăduie ca neputințele să-l încerce pe om, atunci El îi va da și puterea răbdării.” (Cuviosul Serafim de Sarov)

„Față de cei de lângă noi trebuie să ne purtăm cu finețe, fără să-i jignim măcar cu privirea.”

„Pe omul confuz și mâhnit, îngrijește-te să-l întărești cu cuvinte de iubire.”

„Cu pâinea îngerilor trebuie să se hrănească sufletele care-l iubesc pe Domnul.”

„Cugetări alese” – Sfântul Serafim de Sarov, Editura Egumenita, 2016

Te invit să citești mai multe pilde la rubrica Spiritualitate.

A consemnat Mihaela Mușetescu