Cre(ş)tinii din mitropolia…

0
165

Într-o eparhie dintr-o anume zonă a ţării se lansează o publicaţie naţională bisericească. Şi, ca evenimentul să fie unul de bun augur, se face lansarea la hramul uneia din cele mai vestite mănăstiri din cuprinsul locului.

În cuvântul său, arhipăstorul aduce frumoase aprecieri pentru apariţia publicistică şi în cuprinsul eparhiei sale, spunând, între altele:

„Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru această binecuvântare şi dorim ca publicaţia X să fie o bucurie şi o binecuvântare pentru toţi creştinii din Mitropolia Y…”

Cuvântul arhipăstorului este transcris de exarhul mănăstirilor şi dat spre publicare apoi în periodicul arhiepiscopiei.

La tipar însă (lucru semnalat de îndată de către însuşi arhiereul, dar tardiv, adică după apariţia şi distribuirea formei tipărite), vorbirea mitropolitului este reprodusă cu o mică… rectificare. Din cadrul cuvântului creştin se pierduse taman litera ş!

Prin urmare, alocuţiunea tipărită suna cam în felul următor:
„…dorim ca publicaţia Xsă fie o bucurie şi o binecuvântare pentru toţi cretinii din Mitropolia K… ”

“200 întâmplări nostime din viaţa Părinţilor” – Culegere şi adaptare Romeo Petraşciuc. Editura Agnos, 2015