Crăiasa din poveşti

0
71

Crăiasa din poveşti

Eminescu poate descrie orice: interiorul camerei sărăcăcioase a unui poet, iatacul în care doarme o fată de împărat, alunecări cu viteza luminii în spaţiul cosmic, agitaţia insectelor în iarbă, câmpuri de luptă cu mii de oşteni, apusuri de soare, păduri aplecate de vânt, fete care se oglindesc în apa unui lac, norii de pe cer, cu deplasarea lor lentă şi, în general, tot ce mişcă-n lumea asta. Foloseşte în acest scop, cum s-a de­monstrat matematic, puţine cuvinte, pe care însă le combină ingenios şi le exploatează la maximum.

Poetul descrie ceea ce a văzut, dar şi ceea ce a visat. Peisajele din poezia sa sunt reale, dar şi imaginare. Iar prin descriere, Eminescu poate face ca peisajele reale să pară imaginare, iar cele imaginare să pară rea­le. în poemul Crăiasa din poveşti un peisaj cu un lac obişnuit, înconju­rat de trestii, de genul celui real, din apropierea casei sale părinteşti din Ipoteşti, este descris astfel încât pare ireal, de o frumuseţe paradisiacă.

Poemul începe cu o imagine luată de sus, ca şi cum un operator TV s-ar afla într-un elicopter şi ar roti lent camera de luat vederi:

„Neguri albe, strălucite/ Naşte luna argintie,/ Ea le scoate peste ape,/ le întinde pe câmpie.”

Ideea de „neguri albe” nu este produsul ambiţiei de a combina cu­vinte cu sensuri opuse, pentru a-l uimi pe cititor, ci un mijloc de a de­scrie ceva foarte greu de descris şi anume ceţurile nopţii. Deşi strălu­cesc luminate de lună, ele rămân opace. Sunt un întuneric alb, materii rarefiate care obturează privirea chiar dacă sunt luminiscente. Ca de obicei, Eminescu înregistrează esenţa a ceea ce ne încântă din lumea înconjurătoare.

Poemul începe deci cu o imagine luată de sus. Apoi operatorul TV celest strânge cadrul, prin transfocare, şi aduce în prim-planul atenţiei noastre lacul şi fata de pe malul lui:

„Lângă lac, pe care norii/ Au urzit o umbră fină,/ Ruptă de mişcări de valuri/ Ca de bulgări de lumină,/ Dându-şi trestia-ntr-o parte,/ Stă copila lin plecată,/ Trandafiri aruncă roşii/ Peste unda fermecată/”.

Scena cu fata care stă aplecată asupra apei şi aruncă în ea tran­dafiri roşii risca să pară convenţional-romantică, dacă poetul n-ar ti descris în prealabil, cu o precizie de artist iluminat, întinderea de apă.

Pe luciul lacului – scrie Eminescu – norii au urzit o umbră fină, ruptă de mişcări de valuri ca de bulgări de lumină. Priveliştea naturală are ceva dumnezeiesc, deşi poetul nu i-a adăugat nimic. A ştiut doar să o vadă. Această uimitoare competenţă îi conferă un fel de autoritate demiurgică, datorită căreia devine verosimilă şi atitudinea teatrală a fetei.

Un istoric la modă face afirmaţia exorbitantă şi falsă că Eminescu şi-a cucerit cititorii doar prin muzicalitatea versurilor lui. Drept urma­re, când este tradusă, poezia eminesciană îşi pierde – susţine acelaşi istoric – singurul ei atu, muzicalitatea, şi nu spune mai nimic străinilor.

„Originalitatea lui europeană, ca poet romantic, este relativă şi dis­cutabilă. Eminescu i-a cucerit pe români prin uluitoarea muzicalitate a poeziilor sale. în traducere, această misterioasă calitate se pierde şi nu este de mirare că Eminescu, ca «produs de export»“, este aproape ine­xistent. (Lucian Boia, De ce este România altfel?, ediţia a II-a adăugită, Bucureşti, Ed. Humanitas, pag. 50)

Nimic mai departe de adevăr. Lăsăm la o parte faptul că mulţi tra­ducători talentaţi reuşesc să reconstituie în alte limbi muzica limbajului lui Eminescu. Dar, cu sau fără muzică, poezia eminesciană cucereşte prin noutatea uimitoare a viziunii asupra lumii. Norii care filtrează lu­mina lunii, imaginea lor reflectată în lac asemănătoare cu o pânză fină şi ruperea acestei pânze de mişcările apei ca de bulgări de lumină com­pun o privelişte care nu pierde aproape nimic prin traducerea poeziei într-o altă limbă. Când citim „bulgări de lumină” auzim o muzică a ideilor care nu are nicio legătură cu sonoritatea versurilor.

Cât priveşte originalitatea europeană „relativă şi discutabilă” a lui Eminescu, nu are rost să-i demonstrăm istoricului că în realitate este remarcabilă şi recunoscută de mulţi oameni de cultură europeni. De ce să pierdem timpul cu cineva care fie nu înţelege valoarea operei emi­nesciene, fie nu vrea s-o înţeleagă?

https://www.youtube.com/watch?v=c70IB5HZrAg

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3i0N_8T7lA

 

https://www.youtube.com/watch?v=rpLzSbJE6jQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=wab2f3s9RIM

Alex Ștefănescu, Eminescu poem cu poem

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here