În viaţă şi călătoria e importantă nu doar destinaţia

0
2111
 contează şi călătoriaÎn viaţă nu contează doar destinaţia, contează şi călătoria, contează dacă până am ajuns acolo unde ne-am dorit, am călătorit trecând chiar şi ,,peste cadavre’’.

Contează dacă, dorind cu orice preţ să ajungem la capăt de drum, ne-am ghidat după principiul: ,,scopul scuză mijloacele’’, contează dacă am dat un alt sens binelui şi răului, ajungând să credem, că binele e rău şi răul bine, transformându-ne astfel din copiii Lui Dumnezeu în vrăşmaşii Săi. Contează dacă în decursul călătoriei am săvârşit fapte rele (am minţit, am furat, am înşelat, am uneltit, am asuprit, am nedreptăţit, am umilit, ş.a.m.d.).

Contează, aşadar dacă de-a lungul călătoriei am semănat, sau nu am semănat suferinţă în jurul nostru, contează dacă am avut, sau nu am avut principii şi valori sănătoase de viaţă, în Duhul Lui Dumnezeu. Un creştin autentic, un creştin care doreşte să fie următor al Lui Hristos, trebuie să ştie, aşa cum a spus şi Pr. Constantin Sturzu, că niciodată scopul nu scuză mijloacele, fiindcă ,,mijloacele sunt însăşi “calea Domnului”. Or, această cale nu poate fi strâmbă (“Îndreptaţi calea Domnului”, strigă şi azi Sf. Prooroc Ioan, urmând lui Isaia – v. Ioan 1, 23).

Contează dacă în călătoria noastră am avut o cârmă a minţii dreaptă, dacă lumina minţii noastre nu a fost o lumină stinsă.

Contează aşa cum spunea Părintele Arsenie Boca, dacă pe drumul vieţii noastre ştim: ,,ce suntem, cine ni-s părinții, de unde venim, ce-i cu noi pe aici și, într-o lume cu viclene primejdii, cum să ne purtăm, cine ne cheamă Acasă și cine ne întinde momelele. Că de la cârma minții atârnă încotro pornim și unde să ajungem.’’

Contează dacă călătoria a durat mai mult decât ne-am fi dorit, dar a fost făcută fără să cârtim,  fără să ne deznădăjduim atunci când a fost plină de obstacole, contează dacă călătoria a fost făcută de bunăvoie, dacă a fost făcută cu iubire, cu smerenie, cu pace în suflet, cu inima plină de bucurie sfântă, cu răbdare şi iertare. Contează dacă ,,Tovaraşul’’ nostru de călătorie a fost Bunul Dumnezeu, dacă pe El L-am chemat să ne fie Ajutător pe cale, dacă pe El L-am avut mereu prezent în toată fiinţa noastră, sau dacă ne-am însoţit cu urâciosul diavol, care a făcut ca această călătorie să aibă multe peripeţii, să fie plină de răutate, să fie plină de întuneric, să fie plină de deznădejde, să fie plină de căderi şi îngenuncheri.

Contează dacă am ales calea cea dreaptă, calea legii Lui Dumnezeu.

Ea este calea luminată de Soarele Hristos, calea mântuirii, calea ascultării de un duhovnic iscusit, ghid în toate călătoriile vieţii, sau dacă am ales să călătorim pe calea cea strâmbă, pe calea pe care ne-am bazat doar pe noi înşine, doar pe înţepciunea şi voia noastră.

Contează şi dacă în călătoria noastră am fost însoţiţi de prieteni adevăraţi, care ne-au făcut-o mai uşoară şi mai plăcută, sau dacă am fost singuri, fără nici un semen alături, ci doar cu Bunul Dumnezeu, Sprijinitor şi Îndrumător. Şi ca să fim binecuvântaţi cu tovarăşi de călătorie buni, pe care ne putem baza în orice situaţie a vieţii, fie uşoară, fie grea, fie frumoasă, fie mai puţin plăcută, ar fi trebuit ca noi înşine să fi fost însoţitori de nădejde, pentru alţi semeni pe drumul vieţii lor, ar fi trebuit ca şi noi să fi ajutat pe aproapele nostru să înlăture obstacolele, ce le-au apărut pe cale.

Contează dacă am ales călătoria pe calea cea strâmtă, dacă am ales, aşa cum a spus tot Părintele Arsenie Boca: ,,cărarea pe care a mers Dumnezeu Însuși ca om adevărat, făcându-ni-se pildă întru toate și dându-ne îndrăzneală.’’ Contează dacă am ascultat Cuvântul Sfintei Evanghelii: ,,Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află.’’ (Matei 7, 13) Această cale strâmtă aşa cum spune Sfântul Ignatie Briancianinov ,,are un sens foarte profund: ea ne ridică de pe pământ, ea ne scoate din întunericul mândriei, ea ne duce la Rai, ea ne conduce la Dumnezeu, ea ne aşează în lumina cea neapusă a feţei Sale pentru fericirea veşnică.’’

Contează, aşadar dacă pe calea mântuirii ne-am desprins de pământ şi am călătorit spre Cer.

Sa fim constienti că suntem doar trecători pe acest pământ şi, că de fapt, noi, trebuie să ne dorim să fim cetăţeni ai Cerului, trebuie să ne dorim să ne întoarcem Acasă şi să lăsăm lumea cu toate tentaţiile ei, să nu îi slujim ei, fiindcă aşa cum a spus Părintele Arsenie Boca: ,,de la Dumnezeu ieşim, petrecem pe pământ o vreme şi iarăşi la Dumnezeu ne-ntoarcem. Fericit cine se întoarce şi ajunge iar Acasă, rotujind ocolul. Aceasta e cărarea.’’

Contează, aşadar dacă în decursul călătoriei noastre pe acest pământ trecător, nu am făcut nimic din cele ce ne-ar putea mustra conştiinţa, nimic din cele, ce ne-ar face să avem un comportament neadecvat unui creştin care poartă icoana Lui Hristos în sufletul său, fiindcă în funcţie de comportamentul nostru, de faptele noastre, destinaţia spre care tindem, va fi una frumoasă şi se va numi Acasă, sau va fi una care ne va arunca în focul nestins al iadului veşnic.

Contează dacă am fost vrednici următori ai Lui Hristos, dacă ni L-am ales pe Mântuitorul, drept Model de iubire, credinţă, milostivire, dăruire, slujire, jertfire, smerenie, pace, iertare, răbdare, sau dacă am fost creştini căldicei şi nu am împlinit poruncile Domnului, luând în deşert Cuvântul Lui Dumnezeu: ,,Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu Celui din ceruri’’ (Matei 7, 21)

Să ne rugăm, aşadar Bunului Dumnezeu, să ne însoţească mereu pe drumul mântuirii.

Sa ne binecuvinteze Dumnezeu cu iubirea Sa şi să ne trimită în ajutor pe: Măicuţa Sfântă, pe Sfinţii Săi, pe toate Puterile Cereşti, pe preoţii Bisericii Sale, pe toţi următorii Săi vrednici, pentru ca în călătoria noastră pentru atingerea scopului vieţii noastre: dobândirea Duhului Sfânt, să nu ne rătăcim, orbiţi de mândria noastră, orbiţi de bezna patimilor noastre, orbiţi de egoismul şi necredinţa noastră. Amin.

Cristina Toma

 Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here