Cine își face rânduială în minte își face rânduială în viață

0
218

viataÎn Pateric de pildă, se spune că un părinte a primit la sine pe un frate care-şi mărturisea gândurile cele rele câte îi veneau prin minte şi zicea: „Nu ştiu ce să fac părinte, că îmi vin tare multe gânduri rele în minte. Cum pot să scap de ele?” Şi atunci cuviosul Pimen – căci despre el este vorba – i-a spus: „Opreşte vântul”, că bătea vântul.

Şi el a zis: „Nu pot opri vântul”. Şi atunci cuviosul a zis: “„Aşa cum nu poţi opri vântul să nu bată, tot aşa nu poţi opri gândurile cele rele să nu vină. Dar altceva poţi să faci, şi anume cu un gând bun să înlături gândul cel rău”.

La fel s-a dus la acelaşi cuvios părinte un frate care l-a întrebat: „Ce să fac Părinte, că n-aş vrea să am în minte niciun fel de gând rău. Aş vrea să ştiu cum se răsplăteşte răul cu rău, pentru că zice Apostolul <<Să nu răsplătim răul cu rău>>”. Şi cuviosul i-a răspuns aşa: „Frate, răul cu rău se răsplăteşte mai întâi în gând, după aceea în privire, apoi în cuvânt şi la urmă în faptă. Dar – zice cuviosul – dacă înlături gândul cel rău, la celelalte nu mai ajungi”. Aici este toată cheia vieţii sufleteşti şi toată cheia curăţirii sufleteşti, şi anume să-ţi faci rânduială în minte. Cine îşi face rânduială în minte îşi face rânduială în viaţă.

Sunt două metode de îmbunătăţire a gândurilor, de luminare a minţii. Şi anume, pe de o parte să-ţi agoniseşti cât mai multe gânduri bune, şi pe de altă parte să ai un gând principal care mişcându-se mereu în minte, să fie ca un fel de paravan care opreşte gândurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu.

Bineînţeles, pentru a ne folosi de aceste metode, trebuie să fim interesaţi de aşa ceva. Prin urmare noi putem să ne dăm seama de ce gânduri avem în minte numai dacă luăm aminte la gândurile care ne vin în minte, dacă suntem interesaţi pentru limpezirea minţii. La aceasta ne ajută foarte mult sfânta noastră Biserică cu învăţăturile ei, ne ajută cu rânduielile ei de slujbă, ne ajută cu scrierile sfinte câte le putem avea la îndemână, de pildă Sfânta Evangheile, Sfânta Scriptură în general, apoi cărţile de îndrumare duhovnicească, cum este Patericul şi Filocalia, şi mai ales şi mai întâi sfintele slujbe, pentru că sfintele slujbe sunt cele prin care noi ne apropiem de Dumnezeu. Sfânta Scriptură noi o citim şi singuri dar este cuprinsă în sfintele slujbe, se citesc texte din Sfânta Scriptură la Sfânta

Liturghie şi la alte sfinte slujbe, într-un cadru festiv, aşa încât de fapt contactul nostru cu cele înalte, cu învăţăturile sfinte, îl avem din sfintele slujbe. Ortodoxia e doxologie, nu se poate să fii ortodox fără să aduci mărire lui Dumnezeu după îndrumarea sfintei noastre Biserici, după ceea ce se cuprinde în sfintele slujbe.

Pentru aceasta ar trebui să ne îmbogăţim mintea cu cât mai multe gânduri plăcute lui Dumnezeu, cu gândurile care se potrivesc cu voia lui Dumnezeu. Şi astfel de gânduri găsim în primul rând în Sfânta Scriptură, apoi găsim în cărţile de îndrumare duhovnicească, dar mai ales şi mai întâi în sfintele slujbe. Aşa că e de mare importanţă să luăm parte la sfintele slujbe şi e de mare importanţă să învăţăm texte de la sfintele slujbe ca să ni se îmbunătăţească gândirea şi ca să avem o comoară de gânduri bune, care după aceea izvorăsc din inima noastră. În Filocalia volumul al IV-lea este o scriere care se numeşte „Despre Avva Filimon”. În această scriere despre Avva Filimon se spune între altele că Avva Filimon – care era un pustnic – a fost întrebat de ucenicul său: „Părinte, de ce dintre toate cărţile Scripturii cel mai mult citeşti Psaltirea?” Şi cuviosul a răspuns: „Frate, aşa de mult mi s-au întipărit în minte gândurile din psalmi încât parcă eu le-aş fi făcut, parcă de la mine ar fi pornit aceste gânduri”. Aşa trebuie să ajungem şi noi, să ne îmbogăţim cu gândurile sfinte din dumnezeieştile slujbe, din dumnezeiasca Scriptură şi să le avem totdeauna la îndemână, ca mintea noastră, care e ca o moară şi macină ce bagi pe moară, tot aşa mintea noastră să primească numai gânduri bune şi să aibă numai gânduri după voia lui Dumnezeu.

„Prescuri pentru cuminecături” – Arhim. Teofil Părăian

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here