Chipul lui Hristos

0
698

chip”Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat”. (Galateni 3, 27)

Aveți în voi gândirea aceasta, care era și în Hristos Iisus”. (Filipeni 2, 5)

Este îndeobște cunoscută legenda transmisă prin tradiție, potrivit căreia Sfânta Veronica, întâlnindu-l pe Hristos pe drumul calvarului către Golgota, într-o pornire de milă față de dumnezeiescul Pătimitor, I-a oferit o năframă, pentru a-și șterge stropii de sânge și sudoarea, care picurau de pe chinuita Sa față. Când Veronica și-a primit înapoi năframa pe ea se întipăriseră frumoasele trăsături ale chipului Mântuitorului. Se zice că năframa ar fi dispărut, dar, de atunci încoace, chipul nezugrăvit de mâna omenească al Mântuitorului apare așa cum a rămas în amintirea acelei legende.

De fapt, dacă năframa a dispărut, chipul Lui Hristos nu va dispărea niciodată. El se reflectă în viața fiecărui creștin adevărat și reînvie în fapte de iubire, de jertfire de sine. Apare acolo unde se îndeplinește cu sfințenie legea Sa, în orice gest bun și în orice pornire bună. Căutăm zadarnic în opere de artă plastică un chip, care să corespundă reprezentării noastre ideale despre Hristos. Cel mai înzestrat penel n-ar fi în stare să redea sfințenia dumnezeieștilor Sale trăsături. Să-L căutăm printre cei mai modești și mai discreți truditori care fac lucrul Domnului, departe de ochii oamenilor, care își sacrifică o parte din viață fraților lor, în numele lui Hristos. Acolo va apărea, în toată măreția adevăratul chip al lui Iisus Nazarineanul.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here