Chemarea adresată de iubitorul de oameni

0
252

prooroculPrin proorocul Maleahi, El îi cheamă astfel: întoarceţi-vă către Mine, şi eu mă voi întoarce către voi, zice Domnul Savaot (Mal, 3, 7). Prin toţi proorocii, Dumnezeu i-a chemat la pocăinţă pe toţi păcătoşii.

Prin proorocul Ieremia, El îi mustră astfel: Aşadar să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea; îndreptaţi-vă căile şi purtările voastre (Ier. 18,10).
Prin proorocul Isaia, El zice: Eu sunt Domnul, şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine. Dumnezeu drept şi izbăvitor nu este altul decât Mine. Întorceţi-vă către Mine şi veţi fi mântuiţi, voi cei ce locuiţi ţinuturile cele mai îndepărtate ale pământului! (Îs. 45,21-22)

Proorocul  cheama la pocainta prin Dumnezeu!

Prin proorocul Ioil, Dumnezeu cheamă la pocăinţă zicând: întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns, cu tânguire. Sfâşiaţi inimile şi nu hainele voastre, şi întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv şi îndurat, încet la mânie şi mult-milostiv şi-I pare rău de răul pe care L-a trimis asupra voastră (Ioil 2,12-13).
Prin proorocul Zaharia, Dumnezeul cheamă la pocăinţă zicând: întoarceţi-vă către Mine, zice Domnul Savaot (Zah. 1,2).
Iar prin proorocul Iezechiel, El zice: Căci Eu nu voiesc moartea celui ce moare. Pocăiţi-vă şi vă întoarceţi de la toată necucernicia şi necredinţa. De ce să muriţi voi, casa lui Israel? (Iez. 18,30-31)

Înaintemergătorul a fost un prooroc al pocăinţei. Însuşi Mântuitorul a venit şi a propovăduit pocăinţa şi iertarea păcatelelor: Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28). Dumnezeiescul Gură de Aur, tâlcuind acest verset, zice: „Nu cutare şi cutare, ci toţi veniţi la Mine, toţi cei împovăraţi, toţi cei întristaţi, toţi cei cu păcate! Veniţi, nu ca să vă pedepsesc, ci ca să vă iert păcatele!

El le descoperă tainele cerului

Veniţi, nu pentru că am nevoie să Mă slăviţi, ci pentru că doresc mântuirea voastră. Că Eu vă voi odihni pe voi! N-a pus numai: Vă voi mântui, ci ceea ce-i cu mult mai mult: Vă voi da deplină odihnă!”. Mai mult, pentru a-Şi arăta marea Sa iubire de oameni şi pentru a-i face pe păcătoşi să se grăbească spre pocăinţă, El le descoperă tainele cerului: Că aşa şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă (Luca 15, 7).

“Dumnezeu nu Se pleacă degrab spre cei ce păcătuiesc, ci le dă timp de pocăinţă pentru vindecarea şi îndreptarea greşelii”, spune Sfântul Nil. Propovăduirea Apostolilor a avut drept scop propovăduirea pocăinţei la toate neamurile, începând de la Ierusalim: … că aşa este scrisşi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim (Luca 24, 47).

Despre pocăinţă şi spovedanie, Sfântul Nectarie din Eghina

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here