Centrul de control

0
129

Zborul pe lună nu ar fi putut fi îndeplinit fără „centrul de control spaţial” de la Houston. Astronauţii comunicau neîncetat cu baza. Dacă ar fi pierdut contactul, ar fi pierit poate definitiv. Un savant spunea: „Dacă Apollo II ar fi mers prost, fără com­puter ne-ar fi luat 90.000 de ani să găsim un nou plan de zbor”.

Dacă controlul şi îndrumarea sunt aşa de importante în zborul pe lună, ele sunt cu atât mai importante pentru călătoria noastră prin această viaţă către veşnicie. Vestea bună este aceea că Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri în călătorie, ci ne-a dat călăuzire, ni L-a dat pe Iisus Hristos şi Biserica spre a fi centrul nostru de control. Necontenit în contact cu Hristos şi cu Biserica, călăuziţi şi umpluţi de Duhul Sfânt, cunoaştem calea; ştim care sunt adevăratele valori ale vieţii.

Un savant spunea odată că ceea ce l-a adus la Hristos a fost faptul că ştiinţa nu avea nimic de spus despre valori, despre ce este mai bine în viaţă, despre ce trebuie să alegi. Aceste lucruri le-a aflat în Hristos.

Dacă creştinul este în contratimp cu confuzele valori ale lumii acesteia e pentru că el păşeşte în ritmul muzicii unui alt toboşar: Domnul Hristos. El este centru nos­tru de control, Cel ce ne descoperă valori care nu se schimbă niciodată, valorile veş­nice ale lui Dumnezeu.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris