Caracterul vieţilor noastre este determinat de reacţiile noastre la stimulii din mediu

0
188

celuleNu există nicio îndoială asupra faptului că fiinţele omeneşti au o mare capacitate, o uriaşă pasiune şi o extraordinară tenacitate de a rămâne prinse în credinţe false – iar oamenii de ştiinţă, savanţii hiper-raţionali, nu sunt nici ei imuni la aşa ceva. Sistemul nervos, bine dezvoltat şi condus de creierul nostru atât de mare, ne spune clar că starea noastră de conştienţă este ceva mai complicată; nu putem reduce totul la celule individuale.  Atunci când intervin minţile noastre unice, putem alege să per­cepem mediul în moduri diferite. Spre deosebire celulele individuale, au o conştienţă de o natură ce ţine mai mult de reflex.

Am fost încântat să-mi dau seama că puteam să schimb caracteristicile vieţii mele, schimbându-mi cre­dinţele.

Au trecut douăzeci de ani de la acea noapte magică din Caraibe şi de la momentul de revelaţie care mi-a schimbat viaţa. In aceşti ani Cercetările biologice au con­tinuat să se coroboreze cu cunoaşterea pe care o dobân­disem în zorile acelei dimineţi. Trăim vremuri incitante. Stiinţa este pe cale să spulbere vechile mituri şi să rescrie o credinţă fundamentală a civilizaţiei omeneşti. Credinţa că suntem nişte maşinării biochimice fragile, controlate de gene, face loc înţelegerii că suntem cre­atori puternici ai vieţii noastre şi ai lumii în care trăim.

Vreme de două decenii, am transmis aceste infor­maţii ştiinţifice în faţa a zeci de grupuri de oameni din Statele Unite, Canada, Australia şi Noua Zeelandă. Ele erau de natură să spulbere toate paradig­mele. . Reacţiile celor care, ca şi mine, au folosit această cunoaştere pen­tru a îşi rescrie scenariile propriei vieţi mi-au adus multă bucurie şi satisfacţie. După cum ştim cu toţii, cunoaşterea înseamnă putere – şi, ca urmare, cunoaşterea de sine duce la reasumarea puterii personale.

Am speranţa cea mai sinceră că veţi recunoaşte că multe dintre credinţele care vă alimentează viaţa sunt false şi auto-limitative – şi că veţi fi inspiraţi să le schimbaţi. Puteţi să vă reluaţi controlul asupra propriei vieţi şi să porniţi pe drumul către sănătate şi fericire.

Viaţa unei celule este controlată de mediul fizic şi energetic.

Aceste informaţii sunt foarte puternice. Ştiu că sunt. Viaţa pe care am creat-o, folosindu-le, este mult mai bogată şi plină de satisfacţii; nu mai pierd vremea, întrebându-mă: Dacă aş putea să fiu oricine, cine aş vea să fiu?” Pentru că acum, răspunsul e foarte simplu.

Momentul care mi-a schimbat viaţa s-a petrecut pe când treceam în revistă nişte studii. Erau cu privire la mecanis­mele prin care celulele îşi controlează fiziologia şi com­portamentul. Dintr-o dată, mi-am dat seama că viaţa unei celule este controlată de mediul fizic şi energetic, şi nu de genele celulei respective. Genele sunt doar nişte schiţe moleculare, după care se construiesc celulele, ţe­suturile şi organele. Mediul serveşte drept „construc­torul” care citeşte şi lucrează pe baza acelor schiţe gene­tice. El este cel care, în cele din urmă, răspunde de caracterul vieţii unei celule. Însă mecanismele vieţii sunt puse în mişcare de „conştienţa” unei singure celule cu privire la mediu, nu de genele acesteia.

Caracterul vieţilor noastre este determinat nu de genele noastre, ci de reacţiile noastre la stimulii din mediu.

Ca specialist în biologia celulară, ştiam că acest nou mod de înţelegere avea ramificaţii puternice în viaţa mea şi în viaţa tuturor fiinţelor omeneşti. Eram foarte conştient de faptul că fiecare fiinţă omenească este com­pusă din aproximativ cincizeci de trilioane de celule individuale. Îmi dedicasem viaţa profesională ca să înţeleg mai bine aceste celule. Intrucât pe atunci ştiam intelegerea celulelor indivi­duale deschide alte orizonturi. Putem să înţelegem mai bine comunitatea de celule care formează fiecare organism omenesc. Ştiam că, dacă celulele individuale sunt controlate de conştienţa lor în privinţa mediului, atunci la fel stau lucrurile şi cu noi. (fiinţe omeneşti, cu trilioanele noas­tre de celule). La fel ca şi în cazul unei celule individuale, caracterul vieţilor noastre este determinat nu de genele noastre, ci de reacţiile noastre la stimulii din mediu, care propulsează viaţa.

”Biologia credinței”, Bruce Lipton

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here