Cele mai mari 10 figuri biblice

0
207

Fructul oprit


Prima din cele mai mari 10 figuri biblice – în Geneză, capitolul din Biblie dedicat istorisirii Facerii lumii şi a omului, Dumnezeu îl creează pe Adam din lut, „după chipul şi asemănarea lui”, şi îl aşează în Grădina Edenului, un loc paradisiac pe care acesta trebuia să-l păzească. Singurul lucru interzis este fructul din pomul cunoaşterii binelui şi răului. Mai apoi, dintr-o coastă de-a lui Adam, Dumnezeu o creează pe Eva, care este ademenită de un şarpe şi astfel gustă din fructul oprit.
Cei doi sunt apoi alungaţi din Paradis: Adam este osândit să-şi „câştige pâinea cu sudoarea frunţii sale”, în timp ce Eva trebuie „să îşi nască pruncii în durere”. Cei doi copii ai lor, Cain şi Abel, s-au luptat unul cu altul până au comis fratricid.

O nouă alianţă

A doua din cele mai mari 10 figuri biblice – Noe. Marcată de păcatul originar şi de moartea lui Cain, Creaţia – divină este un eşec. Dumnezeu se hotărăşte să o ia de la capăt, aşa că provoacă un potop înspăimântător, nu înainte să-l aleagă pe Noe dintre oameni. Acestuia, Dumnezeu îi cere să construiască
o arcă pe care să urce câte o pereche din fiecare specie de animale, pe soţia lui Noe şi pe cei trei fii ai lor, Sem, Ham şi lafet. Astfel, ei scapă de această teribilă pedeapsă, fiind chezăşii unei noi alianţe dintre Dumnezeu şi oameni.
Când au început să se retragă apele, Noe trimite în recunoaştere un corb şi o porumbiţă; aceasta se întoarce cu o ramură de măslin în cioc. Apoi, când o trimite din nou în recunoaştere, porumbiţa nu se mai întoarce: uscatul a ieşit din nou deasupra apei.

Patriarhul religiilor


A treia din cele mai mari 10 figuri biblice – Avraam.
Sem, fiul lui Noe, este ales de Dumnezeu să devină părintele poporului evreu. Şi pentru ca voinţa Lui să se împlinească, El îi promite numeroşi urmaşi. Sara, soţia lui, i-o oferă pe Agar, servitoarea ei, care îl naşte pe Ismael. Mai apoi, stearpă şi deja îmbătrânită, Sara îi dă naştere lui Isaac, strămoşul iudeilor. Ea îi surghiuneşte pe Agar şi pe Ismael, lipsindu-i astfel de moştenirea care li se cuvenea. Pentru a-i încerca credinţa lui Avraam, Dumnezeu îi cere să-l sacrifice pe Isaac, iar cel dintâi acceptă, în ultimul moment însă, un înger trimis de Dumnezeu îl salvează pe fiul lui Avraam. Dumnezeu îi confirmă promisiunea de a-i încredinţa neamului lui Avraam ţinutul Canaanului.

De la Iacob la Israel


A patra dintre cele mai mari 10 figuri biblice – Isaac se căsătoreşte cu Rebecca. Aceasta îi dăruieşte doi fii gemeni, Esau şi lacov. Ajuns la o vârsta înaintată, Isaac a vrut să-i destăinuie lui Esau, cel care era favoritul său, ce promisiune îi făcuse Dumnezeu. Printr-un şiretlic, Rebecca îl face pe Isaac să-i dea binecuvântarea lui lacov. Acesta, în urma confruntării cu îngerul trimis de Dumnezeu, este numit Israel şi devine, asemenea tatălui şi bunicului său, unul dintre cei trei patriarhi ai iudeilor, moştenitor al făgăduinţei divine de a primi o ţară care să-i poarte numele. Cei doisprezece fii pe care îi are împreună cu Lea şi Raşela îi vor duce numele mai departe în cele douăsprezece triburi ale lui Israel.

Moise şi Tablele Legii, Philippe de Champaigne, 1650.

Salvat din ape


A cincea dintre cele mai mari 10 figuri biblice o reprezintă Moise. La naşterea lui Moise, cele douăsprezece triburi ale lui lacov se aflau deja în robie în Egipt. Ascuns de către mama sa într-un coş lăsat să plutească la vale pe apele Nilului, copilaşul este găsit şi salvat de familia faraonului, care îl numeşte „Moise”, „salvat din ape”. Devenit adult, Moise descoperă suferinţa poporului său; într-o zi se ia la luptă cu un egiptean, îl omoară şi apoi fuge. În ţinutul Madian, el se căsătoreşte cu Sefora, una dintre fiicele lui letro. În faţa tufişului în flăcări, Moise are revelaţia misiunii pe care Dumnezeu i-o încredinţează: să elibereze poporul evreu de sub jugul egiptean. În faţa refuzului de neclintit al faraonului, Dumnezeu îşi arată mânia divină prin cele zece plăgi trimise asupra Egiptului. Apoi, Moise desparte apele Mării Roşii şi îi conduce pe evrei prin deşert pe drumul către Ţara Făgăduinţei.
Pe Muntele Sinai, Moise primeşte de la Dumnezeu cele Zece Porunci, gravate în piatră pe Tablele Legii. Exodul către Ţara Făgăduinţei a durat patruzeci de ani.

Puterea lui Israel


A șasea dintre cele mai mari 10 figuri biblice – David, păstorul tribului lui luda formează un regat prosper al evreilor, care se întinde de la Eufrat până la Mediterană, şi o dinastie care va dura patru secole. De foarte tânăr, iese în evidenţă prin lupta pe care o duce cu uriaşul filistean Goliat, pe care îl înfrânge cu o simplă praştie. Apoi, cucereşte Ierusalimul şi ascunde acolo Chivotul Legământului.

Judecata lui Solomon

A șaptea dintre cele mai mari 10 figuri biblice – Solomon este fiul lui David şi al Batşebei şi cel de-al treilea rege al Israelului. Constructor al Templului din Ierusalim, acesta este considerat „înţeleptul înţelepţilor”, mai ales datorită judecăţii sale drepte. Într-o zi, el desparte două mame care se ceartă pentru un copil, ordonând gărzilor să taie copilul în două.
Astfel, Solomon descoperă care este mama cea adevărată, aceasta hotărând mai degrabă să renunţe la copil decât să îl vadă mort.

Maica Sfântă a creştinătăţii

A opta dintre cele mai mari 10 figuri biblice – Adoraţia Magilor, Albrecht Durer, 1504. Gaspard, Balthazar şi Melchior au venit să întâmpine naşterea „regelui iudeilor”, aducându-i cadouri (aur, smirnă şi tămâie).
Asemenea tuturor scrierilor despre viaţa lui Iisus, povestea Mariei este spusă în Noul Testament, parte a Bibliei, carte recunoscută drept canonică în toate comunităţile creştine. De obârşie din ludeea, Maria din Nazaret este soţia tâmplarului losif. Într-o zi, aceasta află de la Arhanghelul Gabriel că, în curând, va aduce pe lume un fiu conceput prin Neprihănita Zămislire. Copilul, numit Iisus, se naşte într-un staul din Betleem, unde cei doi soţi mergeau să fie trecuţi în recensământ. Maria avea să-şi însoţească fiul până la crucificarea sa. În secolul al Xll-lea, cultul Mariei capătă amploare, astfel încât ea devine una dintre figurile centrale ale creştinismului.

Mesia


A noua dintre cele mai mari 10 figuri biblice – Iisus din Nazaret. Întemeietorul religiei creştine, a cărui viaţă este relatată în Noul Testament, are de mic revelaţia originii sale divine. Acesta mărturiseşte că s-a născut pentru a izbăvi oamenii de păcate şi a-i ajuta să ajungă la viaţa cea veşnică. Crescut în Galileea în credinţa iudaică, Iisus propovăduieşte despre iubirea aproapelui, stârnind pizma autorităţilor evreieşti şi romane, garante ale unui ortodoxism dezaprobat de către Iisus. Va muri întocmai aşa cum le prorocise apostolilor săi de atâtea ori: a fost răstignit pe cruce, pentru ca patimile Lui să mântuiască păcatele întregii omeniri. A înviat şi S-a ridicat la ceruri, lăsându-şi discipolii să răspândească învăţăturile Sale.

Primii Episcopi al Bisericii lui Hristos


A zecea dintre cele mai mari 10 figuri biblice o reprezintă Apostolii.
Înainte să moară, Iisus a ales doisprezece discipoli ca să propovăduiască învăţăturile Sale, cuprinse în Evangheliile care alcătuiesc Noul Testament. Printre aceşti apostoli se află: Simeon, pe care Iisus îl numeşte Petru şi care, după tradiţia creştină, a devenit primul episcop al Romei, Filip, pornit să evanghelizeze Asia Mică şi Sciţia, Toma, fondator al bisericii în India, sau luda Iscarioteanul, cel care l-a trădat pe Iisus.

Alte informații puteți găsi aici.

Zapping prin cultura generală, Editura Rao, Isabelle Fougère