Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Nașterea gemenilor Esau și Iacob

0
562

Eroul, care în tinereţe e nevoit să fugă în lume pentru a-şi salva viaţa, după multe peripeţii se întoarce în final acasă glorios şi bogat. Nu este neapărat un model etic: uneori faptele sale sunt discutabile, chiar dacă de fiecaredată au o anume îndreptăţire. Dar se va bucura de mai multe teofanii pline de sens. Şi prin el planul divin merge înainte: cum se spune, Dumnezeu scrie drept şi peste liniile strâmbe ale oamenilor!

Isac era de patruzeci de ani când a luat-o de nevastă pe Rebeca, fiica lui Betuel, arameul din Paddan-Aram, sora lui Laban arameul. Isac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă, şi Domnul i-a ascultat ruga: Rebeca, nevasta lui, a zămislit. Fiii se băteau în sânul ei şi ea a zis: „Dacă-i pe-aşa, la ce bun?“ Şi s-a dus să-l întrebe pe Domnul. Iar Dom­nul i-a spus: „Două neamuri sunt în pântecele tău şi două popoare din lăuntrul tău se vor despărţi: un popor va fi mai puternic decât celălalt popor şi cel mare îl va sluji pe mezin.“

S-au împlinit zilele ei ca să nască şi, iată, avea gemeni în pântece. A ieşit cel dintâi, roşcat, păros peste tot, şi i-au pus numele Esau. Iar în urmă-i a ieşit fratele său, prinzându-l cu mâna de călcâi pe Esau, şi i-a pus numele Iacob. Isac avea şaizeci de ani când s-au născut ei.

Băieţii s-au făcut mari: Esau era un vânător iscusit, om al câmpiei, iar Iacob era om paşnic, stând prin corturi. Isac îl iubea pe Esau, căci îi plăcea vânatul, iar Rebeca îl iubea pe Iacob.

Odată, Iacob a gătit o fiertură, iar Esau a venit de pe câmp şi era lihnit. Esau a zis către Iacob: „Dă-mi să îmbuc din aia roşie, căci sunt lihnit!“ De aceea i s-a spus Edom.

Iacob a spus: „Vinde-mi astăzi dreptul tău de în­tâi născut!“ Atunci Esau i-a spus: „Iată, eu trag să mor: la ce-mi foloseşte dreptul de întâi născut?“

Iacob i-a zis atunci: „Jură-mi astăzi!“ Şi el i-a jurat: i-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacob.

Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine şi fiertură de linte şi el a mâncat şi a băut; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel Esau a dispreţuit dreptul de întâi născut. (Geneză 25, 20-34)

„Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003