Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Misterioasa întâlnire de la stejarul Mamre

0
522

Teofania misterioasă, în care creştinii aveau să vadă chipul Sfintei Treimi, va inspira diferite reprezentări plastice, dintre care poate cea mai cunoscută este icoana pictată de Andrei Rubliov.

Sara, nevasta lui Avraam, una dintre marile doamne ale Bibliei, primeşte cu neîncredere vestea că va avea un fiu dincolo de vreme.

Dumnezeu îi destâinuie lui Avraam intenţia sa de a distruge cetăţile păcătoase, dar acesta se târguieşte cu El: prezenţa unui număr de oameni drepţi în cetate nu va fi oare suficientă pentru salvarea ei?

Într-o vreme când omul se percepe mai degrabă ca membru al grupului (trib – clan -familie), demersul pare firesc. Mai târziu, profeţii vor pune accentul pe responsabilitatea individuală.

Domnul i s-a arătat lui Avraam la stejarii de la Mamre, pe când acesta şedea la intrarea în cort, în arşiţa zilei. El şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, trei oameni stăteau în faţa lui.

Văzându-i, a alergat de la intrarea cortului în întâmpinarea lor şi li s-a închinat până la pământ. Şi a zis: „Stăpâne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi, nu-l ocoli, rogu-te, pe slujitorul tău! Să se aducă puţină apă să vă spălaţi picioarele şi să vă odihniţi sub copac, iar eu voi aduce pâine ca să vă întremaţi şi apoi vă veţi duce în drumul vostru, de vreme ce aţi trecut pe lângă slujitorul vostru!“

Aceia au spus: „Fă precum ai zis!“ Avraam a alergat în cort la Sara şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri de făină, din cea mai bună, şi fă azime!“ Apoi Avraam a alergat la turmă şi a luat un viţel fraged şi bun şi l-a dat slujitorului, care l-a gătit degrabă. Şi a luat Avraam unt şi lapte şi viţelul cel gătit şi le-a pus înaintea lor, iar el stătea în picioare lângă ei sub copac, pe când mâncau.

Şi au grăit către el: „Unde e Sara, nevasta ta?“ El a zis: „Iată, e în cort.“ Oaspetele a spus: „Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi Sara, nevasta ta, va avea un fiu.“ Iar Sara asculta de la intrarea cortului, care era în spatele lui.

Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în zile, şi Sara nu mai putea zămisli. Şi a râs Sara în sinea ei şi şi-a zis: „Acum, când m-am veştejit, să mai am eu plăcere, când şi stăpânul meu e bătrân?“ Atunci Domnul a grăit către Avraam: „De ce a râs Sara şi a zis «Chiar voi naşte, acum, când m-am veştejit?» Oare e ceva prea minunat pentru Domnul? La timpul hotărât mă voi întoarce la tine, pe vremea aceasta, şi Sara va avea un fiu!“ Sara a tăgăduit zicând: „N-am râs!“, căci i se făcuse teamă. Dar El a zis: „Ba da, ai râs.“

Şi s-au sculat de acolo acei oameni şi s-au îndreptat spre Sodoma, iar Avraam a mers cu ei ca să-i petreacă.

Atunci Domnul a zis: „Oare voi tăinui faţă de Avraam ceea ce voiesc să fac, de vreme ce Avraam va deveni un neam mare şi puternic şi se vor binecuvânta în el toate neamurile pământului? Căci l-am ales ca să povăţuiască pe fiii lui şi casa lui după el să umble în calea Domnului şi să facă dreptate şi judecată, aşa încât Domnul să împlinească pentru Avraam ceea ce i-a grăit.“

A zis, aşadar, Domnul: „Strigarea împotriva Sodomei şi a Gomorei este mare, căci păcatul lor e foarte greu. Mă voi coborî să văd dacă au făcut tot răul pe care îl spune strigarea ce a ajuns la mine, iar dacă nu, voi şti.“

De acolo, oamenii au pornit spre Sodoma, iar Avraam stătea încă înaintea Dom­nului. Şi s-a apropiat Avraam şi a zis: „Oare chiar vei da pieirii pe cel drept împreună cu cel păcătos? Dacă sunt cumva cincizeci de drepţi în cetate? Vei nimici oare locul şi nu-i vei cruţa de dragul celor cincizeci de drepţi care sunt acolo? Departe de tine să faci una ca asta, să dai pieirii pe cel drept împreună cu cel nelegiuit şi să se întâmple cu cel drept ca şi cu cel nelegiuit! Departe de tine! Oare Judecătorul întregului pământ nu va face dreptate?“

Domnul a zis: „De voi găsi în cetatea Sodomei cincizeci de drepţi, voi ierta tot locul acela de dragul lor.“ Avraam a răs­puns: „Iată, cutez să vorbesc Stăpânului meu, eu care sunt praf şi cenuşă! Dacă vor lipsi cumva cinci din cei cincizeci de drepţi: oare pentru cinci vei da pieirii toată cetatea?“

I-a zis: „N-o voi da pieirii, dacă voi găsi acolo patruzeci şi cinci.“ Avraam a grăit din nou către El: „Dar dacă se vor găsi acolo doar patruzeci?“ I-a răspuns: „N-o voi face, de dragul celor patruzeci.“ Şi a zis iarăşi Avraam: „Să nu se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi: dacă se vor găsi acolo treizeci?“ A zis Domnul: „N-o voi face, de voi găsi acolo treizeci.“ Şi a mai spus Avraam: „Iată, mai cutez să vorbesc către Stăpânul meu: dacă se vor găsi acolo douăzeci?“ Domnul a zis: „N-o voi nimici, de dragul celor douăzeci.“ Şi a mai zis Avraam: „Să nu se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi, numai de această dată: dacă se vor găsi acolo zece?“ Iar Domnul a zis: „N-o voi da pieirii, de dragul celor zece.“

Şi a plecat de acolo Domnul, terminând de vorbit cu Avraam, iar Avraam s-a întors la locul său.  (Geneză 18,1-33)

„Cele mai frumoase povestiri din Biblie”, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche de Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu. Editura Humanitas, 2003