Cele mai cunoscute 15 expresii moştenite din limbile greacă şi latină

0
864

Ab Urbe Condita

Prima dintre cele mai cunoscute 15 expresii moştenite din limbile greacă şi latină – „Urbe” (oraşul, în limba latină) este Roma, întemeiată în anul 753 î.Hr. Expresia înseamnă „de la fondarea cetăţii”, reper pe care romanii l-au folosit pentru a data anii din calendarul lor.

cele mai cunoscute 15 expresii moştenite din limbile greacă şi latină

Alea jacta est

Soarta va decide sau, în traducere liberă, zarurile au fost aruncate. Înţeleasă precum „miza se joacă acum”, această expresie îi este atribuită lui lulius Cezar în anul 49 î.Hr. înainte de a trece râul Rubicon. Dat fiind că exista o lege care prevedea ca orice general care pătrunde pe teritoriul Italiei să-şi dizolve unităţile militare înainte de a traversa râul, această expresie se foloseşte atunci când cineva îşi asumă un risc sau ia o decizie îndrăzneaţă şi importantă…

Carpe Diem

Trăieşte clipa este un dicton care îndeamnă la trăirea din plin a fiecărei zile şi care îi aparţine poetului latin Horaţiu. Continuarea expresiei: quam minimum credula posteror (fără să te preocupi de ce va urma) ne încurajează să nu ne facem griji pentru ziua de mâine.

cele mai cunoscute 15 expresii moştenite din limbile greacă şi latină

Poetul latin Horaţiu.

Castigat ridendo mores

Cu umor sancţionezi moravurile

Aceasta este definiţia dată comediei de către poetul Jean-Baptiste Santeuil. Cugetarea aceasta va servi drept epigraf pe pânza teatrului actorului de comedie Dominique, cel care juca rolul lui Arlechino în trupa de comedianţi italieni din timpul regelui Ludovic al XlV-lea.

Carthago delenda est

Cartagina trebuie distrusă. Aşa îşi încheia Cato cel Bătrân toate discursurile, oricare ar fi fost subiectul lor. De fapt, expresia înseamnă că romanii trebuiau să anihileze Cartagina, oraş aflat în Tunisia.

Ca urmare a celui de-al Treilea Război Punic (149-146 î.Hr.), aşa s-a şi întâmplat: cetatea a fost complet distrusă, iar locuitorii transformaţi în sclavi.

Ecce Homo

Iată Omul. În Evanghelia după loan, aceasta este propoziţia pe care Ponţiu Pilat o rosteşte când îl prezintă mulţimii strânse la Ierusalim pe Iisus, purtând coroana de spini pe cap.

cele mai cunoscute 15 expresii moştenite din limbile greacă şi latină

Ecce homo, Philippe de Champaigne, secolul al XVII-lea.

Errare humanum est

A greşi este omeneşte. Stă în natura umană să greşim. Această formulă justificativă, uneori atribuită poetului Seneca, este urmată de o afirmaţie cu mult mai puţin mărinimoasă: preservare diabolicum (a persevera în greşeală este ceva diabolic).

Ex nihilo nihil

Nimic nu se naşte din nimic. Deşi acest aforism rezumă filosofia lui Lucreţiu şi a lui Epicur, el este extras dintr-un vers persan, care începe cu expresia De nihilo nihil: tot ceea ce există există dintotdeauna.

Fiat lux

Să se facă lumină. Această locuţiune latină apare la începutul Genezei: Dumnezeu a spus: „Să se facă lumină şi a fost lumină”. Această e :presie însoţeşte, de obicei, orice descoperire importantă.

Mens sana in corpore sano

Minte sănătoasă în corp sănătos

Această expresie, frecvent întâlnită, este extrasă dintr-un text al poetului satiric latin Juvenal.

Deşi formula era menită să îndemne la cultivarea sănătăţii fizice şi a celei morale, la origine expresia făcea apel la om „să se roage pentru un spirit sănătos într-un corp sănătos”.

Nunc est bibendum

Acum trebuie să bem. Aceste cuvinte sunt folosite de Horaţiu într-o odă de-a sa, compusă cu ocazia victoriei de la Actium, în anul 31 î.Hr. În secolul XX, compania Michelin a folosit această maximă ca slogan într-o reclamă: un pahar umplut cu cuie, gata să fie băut de un omuleţ ciudat, confecţionat din pneuri. Prin urmare, personajul emblematic pentru companie a fost numit „Bibendum”.

Si vis pacem, para bellum

Dacă vrei pace, pregăteşte-te de război.

Autorul roman Vegetius a continuat acest dicton astfel: „Acela care doreşte pace ar trebui să-şi antreneze cu grijă soldaţii, acela care doreşte să obţină rezultate favorabile ar trebui să pornească la luptă, încrezător în totalitate în forţele sale, şi nu în noroc”.

Veni, vidi, vici

cele mai cunoscute 15 expresii moştenite din limbile greacă şi latină

Am venit, am văzut, am învins…

lulius Cezar este campionul aforismelor lăsate posterităţii. Această locuţiune, care a fost rostită în faţa Senatului roman în anul 47 î.Hr., în urma victoriei zdrobitoare din Asia Mică, este astăzi folosită pentru a face referire la un succes fulgerător şi fără drept de apel.

Vulnerant omnes, ultima necat

Toate [orele] rănesc, ultima ucide

Această cugetare latină era odinioară înscrisă pe cadranele câtorva orologii şi ceasuri solare pentru a ne aminti, nu fără cruzime, că zilele ne sunt numărate.

In medias res – a zecea cele mai cunoscute 15 expresii moştenite din limbile greacă şi latină

În mijlocul lucrurilor . Această expresie îi aparţine lui Horaţiu şi este folosită de acesta în Arta poetică pentru a explica începutul Odiseei lui Homer, care plasează cititorul în inima acţiunii chiar de la primele rânduri ale cărţii sale. Astăzi, locuţiunea in mediaş res se foloseşte pentru a desemna o tehnică narativă care constă în introducerea, fără nicio pregătire, a cititorului sau a spectatorului în toiul unei acţiuni sau al unui eveniment.

Informații suplimentare puteți găsi și aici.

Zapping prin cultura generală, Editura Rao, Isabelle Fougère