Despre tulburările lumii de astăzi: Bucură-Te, Ceea ce eşti plină de har!

0
175
Ceea plină de har!
Ceea plină de har

Ceea plină de har

Bucură-Te, Ceea ce eşti plină de har! Preacurata Fecioară Maria este plină de har: atât zămislirea cât și naşterea.

Ei sunt lucrul harului și al milei lui Dumnezeu, fiindcă Ea a fost cerută de maică neroditoare, iar zămislirea și naşterea mai înainte au fost vestite prin înger. Și toată creşterea ei a fost lucrare a harului, și maternitatea ei a fost o lucrare osebită a harului

Și Ea însăși dă mulţumită lui Dumnezeu pentru preamarele har dat Ei de către Dânsul.

Ceea plină de har

Și prin aceasta arată minciuna catolicilor, care în loc de laudă aduc hulă asupra Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, socotind-o fără de prihană în zămislire, naştere şi viaţă, nesupusă răscumpărării de către Domnul, când însuşi Arhanghelul-binevestitor a numit-o Plină de har, curăţită adică de păcat şi înfrumuseţată cu harul lui Dumnezeu.

Ceea plină de har. Şi Ea însăşi îl numeşte pe Domnul Mântuitor al Ei: …S-a bucurat duhul Meu de Dumnezeu, Mântuitorul Meu (Lc. 1, 47).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.