Ce vreau să devin ? O persoană sau un individ ?

0
337

SONY DSCDomnul l-a creat pe om ca să trăiască veşnic şi să-şi afle într-insul fericirea, pentru ca noi toţi să fim împreună cu El şi înlăuntrul Lui. Domnul însuşi vrea să fie împreună cu noi şi înlăuntrul nostru.

Din pulberea pământului l-a creat Domnul pe omul acesta, din care şi noi facem parte, însă ne-a dat suflare de viaţă ca propriilor Săi fii şi ne aşteaptă cu mare dorinţă. Domnul ne iubeşte cu o dragoste atât de desăvârşită, încât a luat trup pentru noi, şi-a dăruit Sângele pentru noi şi ni L-a dat să-L bem. Ne-a dăruit şi preacurat Trupul Său şi în felul acesta am devenit fiii Săi. Domnul a venit pe pământ ca să ne înalţe şi pe noi acolo unde El sălăşluieşte. în locul acesta ne cheamă Domnul, în ciuda păcatelor noastre.

Nu există viaţă duhovnicească rodnică fără un scop, o năzuinţă, care să-i dea existenţei în întregime un sens. Scopul acesta, ne spune Sfântul Siluan nu este asemenea unui obiectiv măsurabil, care trebuie atins. Nu ţine de ordinea averii, a ştiinţei sau a puterii – care ne domină atât de adesea viaţa -, ci de ordinea fiinţei: este fericirea. Scopul acesta nu este rodul unei reflecţii intelectuale, ci o taină revelată şi dăruită de sus, de Cel care este tot darul şi toată taina, Cel întru care sălăşluieşte plinătatea vieţii.

„Omul a fost făcut din ţărână, însă Dumnezeu l-a iubit atât de mult, prin harul Său, încât l-a înveşmântat în frumuseţe şi omul a devenit asemenea Domnului”, spune stareţul. Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, m-a adus pe mine din neant la fiinţă. într-un act de iubire absolut gratuită, m-a „creat” din ţărâna pământului, dăruindu-mi Duhul Său şi spunând: „Să facem om, după chipul şi asemănarea noastră” (Fac. 1, 26). Fulgerătoare, revelaţia acestui plural! Sfântul Siluan, care nu încetează să mediteze asupra ei, chemând în ajutor pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt -cele „două mâini” ale Tatălui – o tâlcuieşte în felul său: întreaga Sfântă Treime este cea care lucrează aici. Frumuseţea în care m-a înveşmântat Dumnezeu prin harul Său, creându-mă, nu este altceva decât chipul lui Dumnezeu, Unul în trei Persoane. Şi cum ceea ce vădeşte unitatea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt este iubirea -mişcarea iubirii care circulă între ei şi care creează viaţa – chipul dumnezeiesc înlăuntrul meu este înainte de toate capacitatea de a iubi şi de a crea, nedespărţite de libertate.

Fiinţă creată fiind, creaţia aceasta a fost pentru ceva. A existat în actul lui Dumnezeu, care m-a zămislit, o intenţie. Un plan de mai înainte de toţi vecii, care-mi defineşte „vocaţia”, la care Dumnezeu mă „cheamă” în fiecare clipă, aşa după cum i-a chemat pe Adam şi pe Eva în grădina Raiului. Sfântul Siluan nu încetează să amintească vocaţia aceasta tuturor popoarelor: „Dumnezeu ne-a creat pentru ca să trăim veşnic cu El, din iubire. Ca să contemplăm slava lui Dumnezeu în Ceruri, să intrăm în Raiul în care străluceşte lumina Prea Sfintei Treimi”. Şi aceasta, nu numai în Ceruri, într-o viaţă viitoare, ci şi pe acest pământ. Viaţa veşnică începe aici şi acum.

Acest plan al lui Dumnezeu, cu privire la om, cuprinde un „proiect” duhovnicesc: acela ca noi să ajungem, prin har, asemenea Domnului. „Nu sunteţi ceea ce nu aţi devenit”, ne avertizează Sfântul Grigorie de Nyssa (secolul al IV-lea). Chipul lui Dumnezeu înlăuntrul meu este un potenţial de realizat. Copil fiind, trebuie să ajung adult. Sfântul Siluan mă întreabă: „Vrei să rămâi ca un cocoş închis într-un ţarc pământesc, mulţumit de existenţa lui mediocră, în mijlocul celorlalte orătănii şi fără să ai cunoştinţă de toate bunătăţile cereşti, sau vrei, mai degrabă, să ajungi un vultur plutind prin înălţimile cereşti, care se deschid către nesfârşitul universului?”. Sfântul Siluan răspunde fără ocolişuri: Dumnezeu nu se preocupă ca eu să ajung director, episcop sau simplu bucătar. El se veseleşte la nebunie să mă vadă pe mine cutare sau cutare personaj important, care dobândeşte bogăţii şi putere, care acumulează onoruri şi reuşite. Dumnezeu vrea numai ca eu să fiu împreună cu Dânsul, aşa după cum El este împreună cu mine, să fiu într-însul, după cum El este în lăuntrul meu, şi ca, în uniunea aceasta îndrăgostită, eu să devin ceea ce este mai adânc în fiinţa mea  creată şi acel ceva ce a fost restauat cu ocazia botezului.

„Scopul vieţii noastre este să devenim, cu adevărat, noi înşine”, scria Kierkegaard. Cu toate acestea, precizează Sfântul Siluan, nimeni nu poate să acceadă în chip desăvârşit la acest adevăr personal, decât în măsura în care înfăptuieşte chipul lui Dumnezeu în sine. Numai El este izvorul adevăratei mele identităţi, singura care are cu adevărat însemnătate, aflată în acelaşi timp dincoace şi dincolo de toate identităţile şi apartenenţele, fie ele etnice, sociale sau bisericeşti. Cu alte cuvinte, nimeni nu este cu adevărat el însuşi, decât în măsura în care are părtăşie la chiar viaţa lui Dumnezeu, în măsura în care pătrunde în cercul mirabil al iubirii treimice, devenind astfel, el însuşi, o persoană.

Or, tocmai aceasta mărturiseşte întreaga viaţă a Sfântului Siluan: că există o diferenţă fundamentală între persoană şi individ. Persoana este o fiinţă a comuniunii, individul este un chip al despărţirii. Persoana este deschisă celorlaţi oameni şi lui Dumnezeu, individul este egoist şi preocupat numai de sine. Persoana îl slăveşte pe Dumnezeu în toate cele şi face din fiecare gest, din fiecare vorbă şi din fiecare întâlnire o taină sfântă; individul întrebuinţează totul – pe semenii săi şi întreaga creaţie – ca pe un mijloc de a-şi satisface poftele şi nevoile proprii. Persoana dăruieşte şi împărtăşeşte, individul împarte, ia, acumulează şi consumă. Persoana se micşorează pe sine, pentru a fi apoi preamărită, individul se înalţă, pentru a se îndumnezei pe sine. Iar păcătosul de mine, în viaţa de zi cu zi, ce sunt oare, ce vreau să devin ? O persoană sau un individ ?

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here