De ce ne botezăm?

Botezul este identitatea mărturisirii credincioşilor creştini

0
276

botezBotezul este identitatea mărturisirii credincioşilor creştini

Botezul este identitatea mărturisirii a celor ce se supun cu toată fiinţa lui Dumnezeu, a adevăraţilor cetăţeni ai Împărăţiei Cerurilor. A mădularelor statornice ale trupului lui Hristos şi deci a moştenitorilor vieţii veşnice. Dumnezeiescul botez, din perspectiva ortodoxă şi numai din aceasta, este restabilirea şi redobândirea alcătuirii noastre dintru început. Cea „după chipul şi asemănarea” Ziditorului nostru. Și prin urmare, redobândirea identităţii noastre personale.

Acesta este şi lucrul pe care Domnul nostru ni-l subliniază ca descoperire dumnezeiască

Botezul este identitatea mărturisirii -„Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui” (Marcu 16,16). Este tămăduirea mărturisitoare a primei noastre neascultări. Și prin urmare, o îndatorire necesară care se impune pentru redobândirea stării noastre fireşti. De a fi asemenea chipului dumnezeiesc. Botezul este desfiinţarea şi anularea păcatului strămoşesc şi a ceea ce pedeapsa şi osânda au pricinuit în firea noastră.

Botezul în numele Preasfintei Treimi, ne „altoieşte” chiar în „trunchiul” Făcătorului nostru

Botezul este identitatea mărturisirii -al Dumnezeului cel adevărat, ne „altoieşte” chiar în „trunchiul” Făcătorului nostru. Ca să participăm ipostatic la făgăduinţele dumnezeieşti. „Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru aceştia, ca să fie una, precum şi Noi una suntem” (cf. Ioan 17,21-23). Devenim astfel moştenitori ai Tatălui şi împreună-moştenitori cu Fiul Său.

Negreşit, botezul singur nu este considerat suficient, fără dreapta făptuire

Botezul este identitatea mărturisirii -Însă, iarăşi, fără botez nu ne poate îndreptăţi nici o dreaptă făptuire sau facere de bine. Aceasta este cerinţa necontenită a Domnului nostru, a adevăratului nostru Mântuitor. Atunci când i-a trimis pe ucenicii Săi să îi continue lucrarea, mântuirea oamenilor. „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să ţină toate câte v-am poruncit vouă.” (Matei 28,19-20)

Prin Botezul ortodox în numele Dumnezeului Treimic ne împărtăşim de partea „moştenirii sfinţilor”

Botezul este identitatea mărturisirii -Și devenim „fiii lui Dumnezeu”. Sfinţirea sau transmiterea harului nu este pricinuită de elementele materiale ale Botezului. Ci de rugăciunea (epicleza) către Sfânta Treime, aşa cum ne-au predat Sfinţii Apostoli şi învăţătorii cei insuflaţi de Dumnezeu ai Bisericii noastre. Există diferite botezuri şi fiecare înşelare şi erezie şi-l are pe-al său. Dumnezeu însă şi adevărul este unul şi numai credincioşii adevăraţi devin Părtaşi ai harului şi ai înfierii.

Dialoguri la Athos, Gheronda Iosif Vatopedinul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here