Ce calităţi trebuie să aibă un teolog ortodox?

0
429

În special Imnele Sfântului Simeon Teologul ne arată imaginea unui om duhovnicesc şi cât se poate de dedicat slujirii sale. Prin urmare ce calităţi trebuie să aibă un teolog ortodox? Am putea spune că teologul şi mai mult decât orice teologul ortodox trebuie să aibă mai multe calităţi. Am putea să le grupăm în trei categorii:

  1. intelectuale
  2. morale
  3. temperamentale.

Care ar fi calităţile intelectuale ale teologului ortodox? În primul rând se cere ca după modelul Sfântului Simeon teologul trebuie să fie erudit şi mai bine spus cât mai erudit. Teologul trebuie să iubească studiul şi cititul. Unui teolog nu i se cere să studieze numai în timpul anilor de pregătire teologică ci mai mult decât orice el are obligaţia de a studia şi de a fi la curent cu tot ceea ce apare din domeniul teologic dar mai mult decât orice cu ceea ce ţine de ceea ce ramura sa de specializare: angelologie, dogmatică, liturgică, omiletică, catehetică sau studiul biblic.

Prin urmare, după cum Domnul Iisus Hristos a chemat pe cei 12 apostoli la apostolat şi ei au lăsat în urmă toate ale lor şi au urmat lui Hristos am putea spune mai mult decât orice că şi teologul are o anumită chemare. Modelul şi exemplul vieţii sfântului Simeon Noul Teolog mai mult decât orice este un model fiindcă foarte multe din trăsaturile vieţii sociale din Bizanţ le întâlnim şi în zilele noastre. Nestatornicia, neseriozitarea, lipsa de cumpătare, vulgaritatea, nesăbuinţa şi alte trăsături de caracter de acest gen am putea spune că sunt prezente şi astăzi.

Prin urmare Sfântul Simeon a fost mai mult decât orice cea ce am putea denumi un mare spiritualist sau mai bine spus modelul teologului ortodox din evul mediu. În evul mediu au existat mulţi alţi mari teologi dintre care îi putem amintii pe Petru Abelard sau pe Anselm de Cantembury.  Ştim astfel cât se poate de mult că Dumnezeu este Cel care face posibilă teologia şi tot ceea ce ţin de teologie. Prin urmare, teologia profesată de Sfântul Simeon nu a fost budistă, hindusă sau taoistă.

Calităţile morale ale teologului trebuie să fie mai mult decât orice de natură spirituală. Nu se cade teologului ortodox să fumeze, să fie afemeiat, să fie violent şi necontrolat şi mai mult decât orice să se complacă în viaţa laxă şi senzuală a plăcerilor trupeşti şi a celor de acest fel. Modele de teologi contemporani am putea spune că sunt multe. Ne putem amintii de Ioanis Zizioulas, Kalistos Ware sau de Constatin Coman şi mulţi alţii.

Teologia sfântului Simeon a fost departe de a fi o teologie care susţinea reîncarnarea sau metempsihoza. La fel de bine teologia sfântului Simeon nu a fost o teologie care a avut alţi urmaşi vrednici cum a fost Părintele Ioannis Romanidis în secolul al XX-lea.

Teologul ortodox trebuie să fie mai mult decât orice un om moral şi un exempolu în tot ceea ce se poate. El este mai mult decât un preot. În ierarhia Bisericii ortodoxe teologul este mai mult decât un ierarh sau un patriarh sau un preot sau diacon.

Aceasta fiindcă modelul vieţii celor trei teologi ai ortodoxiei au făcut acest lucru posibil. Astfel în ceea ce priveşte raportarea din toate epocile trecute umanitatea s-a raportat la Dumnezeu prin teologi.

Ştim astel cât se poate de mult că Dumnezeu a ales ca în anumite epoci teologii şi mai mult decât orice teologii ortodocşi să fie posibili. Dar trebuie să ştim că teologii ortodocşi nu sunt oameni de afaceri sau mari magnaţi industriali. Ceea ce este cel mai dificil din punct de vedere social este încadrarea teologilor într-o lume cât se poate de realistă şi de acceptabilă.

Deşi trăiesc în lume teologii nu sunt din această lume ci sunt din „sfera de existenţă a lui Dumnezeu.” Acest lucru trebuie bine înţeles şi cuprins într-un spaţiu cât se poate de convenţional. Dacă teologii sunt scoşi din lumea în care trăim cum a fost cazul exilului Sfântului Simeon Noul Teolog, înseamnă că lumea în care trăim nu este în nici un caz o lume care vrea să se apropie sau este sincer interesată de o relaţie cu Dumnezeu.

Prin urmare teologul se cuvine să aibă toate calităţile morale şi intelectuale de care dispune şi mai mult decât orice să fie dacă este posibil cel care este un garant al acestor calităţi în comuninatea sa. Teologul trebuie să fie astfel un exemplu şi un model de urmat pentru toată lumea.

El trebuie să fie familiar cu vieţile sfinţilor, ale părinţilor Bisercii şi cu toate scrierile patristice şi bisericiceşti. La fel de bine teologul ca şi moralist trebuie să ştie foarte bine dogma şi adevărul de credinţă ortodox. Ca şi moralist teologii au obligaţia de a cunoaşte canoanele Bisericii Ortodoxe şi de a fi primii care le îndeplinesc.

La fel de bine teologii se cade să fie repere pentru restul celor care vor să înainteze pe drumul spre Dumnezeu. Tot ca şi calitate morală teologul trebuie să fie un om de rugăciune şi de post. El trebuie să se roage şi să poasteasă dacă se poate în toate cele patru posturi mari de peste an şi am putea spune în fiecare miercuri şi vineri a săptămânii. Astfel, teologul va ajunge să fie am putea spune la înălţimrea chemării sale pe care spre deosebire de meserii şi de alte profesii o are chiar de la Dumnezeu.

Ca şi caracter teologul trebuie să fie un om sincer, un om inimos, deschis şi să nu fie rău, certăreţ sau needucat şi nemanierat.

Prin urmare, cu cât mai multe calităţi are un teolog cu atât mai bine.

“Sfântul Simeon Noul Teolog model al teologului ortodox”, Radu Teodorescu