Caută-l pe Dumnezeu în sentimentele tale! El ți le pune în suflet…

0
334

Caută-l pe Dumnezeu în totCaută-l pe Dumnezeu în sentimentele tale! El ți le pune în suflet. Iubirea o pune pentru a-ți arăta iubirea Lui. Sentimentele negative ți le pune pentru a-ți da o lecție. Caută-l pe Dumnezeu în cartea pe care o ai în mână, în florile pe care ți le oferă cel drag, în hrana pe care El îți oferă șansa să o câștigi astăzi! „Dumnezeu este intervalul dintre două bătăi ale inimii” (Emil Cioran)

Ucenicul ascultător și receptiv – Pildă

„Un avă avea un ucenic foarte ascultător și pe deasupra bun caligraf. Bătrânul îl iubea pentru ascultarea lui. Pe lângă el, bătrânul mai avea doisprezece alți ucenici și aceștia au început curând să se necăjească, socotind că învățătorul lor îl iubește pe caligraf mai mult decât pe ceilalți. Auzind cârtirea lor, ceilalți bătrâni au început să-l dojenească pe avă. Atunci, acesta i-a dus la chiliile ucenicilor.
– Frate! Vino mai repede încoace, am nevoie de tine! – repeta ava, bătând pe rând la ușile chiliilor – însă niciunul dintre ucenici nu s-au grăbit să îi deschidă. Unul cânta atunci psalmi și nu voia să lase cântarea sa. Altul împletea funii și se temea că o să-și strice lucrul de mână.

În cele din urmă, au ajuns și la caligraf. Ava doar a bătut încetișor la ușă și l-a chemat pe nume. În aceeași clipă, ușa s-a deschis și în prag a apărut un călugăr cu condeiul în mână.
– Spuneți-mi, părinților, unde-i vedeți pe ceilalți ucenici ai mei? – a întrebat ava, după care a intrat în chilie. A luat foaia și a văzut că ucenicul dăduse fuga să-i deschidă fără să stea să termine litera pe care o începuse.
Atunci bătrânii au zis:
– Ai dreptate să-l iubești, avo! Și noi toți îl iubim, și Dumnezeu îl iubește pe unul ca acesta.
Apa vieții – 300 de istorioare cu tâlc duhovnicesc, Editura Sophia, 2016

Sensibilitatea și empatia – expresia caracterului nostru

Cred că nu există om căruia să nu-i placă un prieten pentru că este loial, săritor, bun ascultător. Cel ce-ți sare-n ajutor fără să i-o ceri de două ori, lăsând treaba lui pe mai târziu pentru a fi alături de tine, este apreciat fără doar și poate. Pentru asta sunt prietenii, nu? Pentru a fi cu tine la nevoie. Sensibilitatea și empatia sunt mijloace de expresie a caracterului nostru, sunt emoții constructive. Ele sunt sprijinul moral pentru cel de lângă noi. Și când nu sunt suficiente doar cuvintele, faptele noastre trebuie să ne întărească spusele. Ajutorul concretizat reflectă starea interioară exprimată spre binele prietenului, colegului, cunoștințelor, familiei. În general, oricui îl solicită.

În această pildă nu se tratează problema supunerii oarbe. Ucenicul nu este iubit numai pentru că este docil. El este iubit pentru că este săritor, respectuos, pentru că înțelege când este chemat, când este necesară cu adevărat prezența sa. Disprețul și nepăsarea celorlalți ucenici sunt cele care construiesc o barieră între ei și avă. Ava îl iubește pe caligraf pentru că a văzut în el un om adevărat, cu tot ce presupune această postură. Are iubire și respect, ascultă, înțelege și ajută, își folosește mâinile să mângâie, nu le încrucișează nepăsător. El înțelege chemarea cu sufletul și consideră orice preocupare a sa fără sens, odată ce altcineva l-a strigat și are mai multă nevoie de el decât ar avea activitatea în care era prins.

Caută-l pe Dumnezeu în cei ce te iubesc…

„Dumnezeu este intervalul dintre două bătăi ale inimii”, spunea Emil Cioran. Dumnezeu ne-a pus în inimă iubirea. Prin acest sentiment îi înțelegem pe ceilalți. Nimic nu se compară cu emoția de a ști că ai făcut o faptă bună, din tine a ieșit astăzi un lucru frumos, pe placul lui Dumnezeu. Este ca și cum ai vedea surâsul lui de încurajare și imboldul de a continua să mergi pe drumul pe care ești acum. Orice zâmbet, orice interacțiune plăcută, orice vis împlinit, orice viață trăită frumos reprezintă confirmarea șanselor pe care Ți le oferă mărinimos, din prea-multa Sa bunătate și iubire de oameni.

Acordă-ți timp să-i faci pe plac lui Dumnezeu, ascultă-i pe ceilalți și fii om cu cei ce te respectă, ascultându-te la rândul lor. Caută apropierea oamenilor și dăruiește-le clipe frumoase. Fii cald și primește-l în suflet pe cel în care simți iubirea. Treci pe lângă cel indiferent fără să permiți nepăsării lui să te atingă! Caută-l pe Dumnezeu în cei ce te iubesc, nu lăsa focul acestei iubiri să se stingă din cauza lipsei de interes.

Caută-l pe Dumnezeu în sentimentele tale! El ți le pune în suflet. Iubirea o pune pentru a-ți arăta iubirea Lui. Sentimentele negative ți le pune pentru a-ți da o lecție. Caută-l pe Dumnezeu în cartea pe care o ai în mână, în florile pe care ți le oferă cel drag, în hrana pe care El îți oferă șansa să o câștigi astăzi. Dumnezeu este pauza aceea dintre două bătăi ale inimii, timpul acela insesizabil de așteptare în urma căruia, privind concentrat, descoperi că încă ești viu, poți spera, poți iubi, poți dărui. Gândește-te la asta!

Te invit să citești și Zâmbetul larg al unei conștiințe curate.

Mihaela Mușetescu