Cât trăim cu adevărat

0
217

Un călător se plimba într-o zi printr-un cimitir, privind mormintele şi gândind la scurtimea vieţii omeneşti.

La un moment dat, văzu pe o cruce sub numele mortului scrise aceste cuvinte: „Am murit în vârstă de 70 de ani, dar n-am trăit decât 3 ani. Să nu faceţi ca mine!”

Neputând înţelege se duse la preot, iar acesta îi zise: Mortul a fost un mare necredincios până la 67 de ani cu trei ani înainte de moarte – şi numai atunci şi-a dat seama cât valorează credinţa în Dumnezeu. Şi atât de rău i-a părut de cei 67 de ani petrecuţi departe de Dumnezeu, încât i-a socotit morţi, şi numai pe cei trei de la sfârşit i-a considerat drept vii, căci în aceşti trei ani a avut o viaţă cu adevărat, răspândind în jurul său pace, bucurie, înţelegere, credinţă şi dragoste creştină.

Călătorul plecă lămurit, mulţumind şi slăvind pe Dumnezeu în gândul său, pentru o învăţătură atât de preţioasă şi pentru viaţa lui.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016