Arhitectura lumii – Capela Palatină Aachen – Galerie foto

0
1142
Aachen este locul unde s-a născut şi a avut reşedinţa Carol cel Mare. Acesta a fost rege al francilor şi mai târziu împărat al Sfântului Imperiu Roman.

Capela Palatină este partea cea mai bine păstrată a ansamblului construit în timpul domniei sale, dominând şi astăzi oraşul. Construcţia capelei a început probabil în jurul anului 792.  O scrisoare aparţinând lui Alcuin, un învăţat englez de la curtea lui Carol cel Mare, atestă că în 798 era aproape terminată.

Capela Palatină Aachen

Are un plan octogonal complex, puternic influenţat de bazilica bizantină San Vitale din Ravenna, construită în secolul al Vl-lea, în timpul împăratului lustinian. Alegerea modelului a fost deliberată – prin referirea la San Vitale, Carol pretindea de fapt autoritate imperială. Forma construcţiei facilita desfăşurarea marilor ceremonii, partea centrală de sub cupola octogonală permiţând supuşilor să intre în număr mare în impunătoarea clădire care servea în acelaşi timp ca biserică şi curte regală.

Spaţiul central avea tavanul acoperit cu mozaic. Acesta era înconjurat de o serie de deambulatorii întunecoase deasupra cărora se ridicau bolţi în cruce.

Deasupra deambulatoriilor se găsesc galerii mult mai uşoare, acoperite cu bolţi semicilindrice transversale; aceste galerii înconjoară spaţiul octogonal, pe care arcele cu tambur cilindric le împart în travee dreptunghiulare şi triunghiulare. Efectul general este de verticalitate, privirea fiind atrasă de etajul cu galerii.

Locuinţa împăratului era la acelaşi nivel cu galeria, prin care se ajungea direct la apartamentele sale. Tronul lui Carol se găseşte şi acum în centrul galeriei, fiind plasat pe aceeaşi axă cu altarul principal şi cu imaginea lui Hristos din cupolă. Această axă a fost scoasă şi mai mult în evidenţă la sfârşitul secolului al XlV-lea, când absida din partea de est a fost înlocuită cu un cor gotic uşor, cu două travee, cu ferestre traforate înalte şi o boltă pe nervuri în patru părţi.

Carol cel Mare a fost îngropat în această capelă în anul 814.

In secolul al Xll-lea, după intervenţia lui Frederick Barbarossa, a fost canonizat de antipapa Paschal III (deşi astăzi acest lucru nu este recunoscut). Ca urmare, Capela Palatină a devenit un simbol al apartenenţei germane şi a inspirat multe copii. Cum la vremea ridicării sale existau puţine alte construcţii de o asemenea ambiţie arhitecturală în Europa, capela este considerată cel mai important exemplu de arhitectură carolingiană, iar elementele sale solide şi geometria clară prefigurează marile catedrale romanice. în 1802 capela a fost transformată într-o catedrală aparţinând altei dioceze.

Untitled

Amvonul, impecabil executat, a fost donat de Henric II, împărat al Sfântului Imperiu Roman, mort în 1024.

Tronul lui Carol cel Mare. Capela Palatină servea totodată ca biserică şi curte regală.  Carol dorea ca aceasta să amintească de dorinţa sa de a reînvia.

Corul gotic, adăugat între anii 1355-1414, s-a construit pentru a primi numărul mare de pelerini care au apărut după canonizarea lui Carol cel Mare de către antipapa Paschal III, în 1165.

Mare parte a mozaicului se datorează restaurării făcute în anul 1900, chiar dacă nu s-a respectat întru totul stilul original. Candelabrul a fost dăruit de Frederick Barbarossa în 1165.

Intrarea capelei este chiar sub tronul lui Carol cel Mare aflat în galeria de deasupra şi care astăzi dă spre corul gotic.

Arhitectura lumii-Capodoperele, Will Pryce

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here