Cantarea Sfintei Cruci – Gherontie Prodromitul

0
2635

dsc_0176

Astăzi voiesc a-ți aduce laudă Sfințită Cruce,
Cântând cu cântare dulce: Bucură-te Sfântă Cruce!( 2 ori)
Bucură-te, semn ceresc, Cruce steag împărătesc!
Bucură-te, armă sfântă, Bucură-te rugă sfântă!
Bucură-te, bucurie celor din călătorie!
Bucură-te sfântă armă care pe vrăjmași îi sfarmă!
Bucură-te, armă tare călătorilor pe mare!
Bucură-te, și eu ție, cânt astăzi cu veselie.
Astăzi ție ti se închină al meu trup făcut din tină,
Că pe tine când te fac, de toată năluca scap.
Scap de vrăjmașii cumpliți ce sunt cu mine învrăjbiți
Când te am eu păzitoare și bună străjuitoare.
Atuncea răul vrăjmaș n-are la mine lăcaș
Și se scutură și piere de nespusa ta putere.
Tu ești a mea mângaiere. O Cruce a mea putere!
Tu ești povățuitoare, tu la Rai îndreptătoare
Tu minuni mari ai facut de demult de la-nceput
Tu ape ai îndulcit ca mierea le-ai întocmit
Tu Marea Roșie încă,  pe cât este de adâncă
În două ai desparțit, o Cruce lemn fericit.
Tu pe cer te-ai aratat, creștinului împărat
Visele ai tâlcuit, o Cruce prea fericită!
Având împrejur scrisoare cum că ești biruitoare
Tu Cruce fiind purtată pe umeri ridicată
De Bunul Stăpân Iisus,  mergând la Golgota -n sus
Acolo, Iisus voi, pe Cruce a Se sui
Unde prin mâini și picioare, cu cuie străpunzătoare,
A fost Sfântul Trup pătruns al Preadulcelui Iisus.
Pentru aceea și mie,  dă-mi scârbă și bucurie.
Scârbă că sunt păcătos și nevrednic de Hristos.
Bucurie căci semn sfânt, creștinilor pe pământ,
Ești tu Cruce mângâiere, o Cruce a mea putere.
Dă-mi dar ca să biruiesc tot sfatul diavolesc
Dă-mi o inimă curată, dă-mi o minte luminată!
Și așa prin darul tău să mă învrednicesc și eu
Vredinic a te lăuda, vrednic a te săruta !
Cântându-ți cântare dulce: Slavă ție Sfântă Cruce!(2 ori)

Mult spor duhovnicesc! Doamne ajută!