Când Dumnezeu făgăduiește…

Făgăduința dată de Dumnezeu

0
213
Făgăduința
Făgăduința

Făgăduința dată de Dumnezeu

Făgăduința -În Noul Testament, făgăduința este promisiunea, asigurarea dată de Dumnezeu, fără ca să fi fost cerută, care urmează a se realiza în viitor. Dumnezeu-Tatăl a făgăduit pe Mântuitorul Hristos încă de la început (Facere 3, 15). Făgăduință făcută și lui Avraam (Galateni 3, 14); apoi a fost făgăduit de Tatăl, în numele Fiului, Însuși Duhul Sfânt (Luca 24, 49). Făgăduințele sunt darul lui Dumnezeu și privesc deopotrivă toate bunurile viitoare numite: mântuirea sufletului (Marcu 16, 16), moștenirea Împărăției Cerurilor (Matei 5, 3-12). Viața Veșnică (Ioan 6, 53-56) sau odihna cea veșnică (Evrei 4, 1) și fericirea veșnică în lumea drepților, unde vor fi „pământ nou și ceruri noi” (II Petru 3, 13).

Unele făgăduințe se referă la bunuri pământești

Cum ar fi Pământul Făgăduinței – Canaanul (Fapte 7, 5). Făgăduința dată poporului Israel, căruia i s-au dat toate făgăduințele (Romani 9, 4) că va avea „înfierea, Slava, Legea, închinarea, legămintele și binecuvântările”. Și prin Avraam făgăduințele și binecuvâtările lui au trecut la toate neamurile, prin ei și copiii lor. Toate aceste atribute sau prerogative și făgăduințe au trecut asupra creștinilor. Sau a Bisericii, noul popor al lui Dumnezeu (I Petru 2, 9-10).

„Toate făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc în Hristos”

In Care toate făgăduințele „sunt da” (II Corinteni 1, 20). Ele au fost date înaintea și în afara Legii (Galateni 3, 21). Când făgăduința este întărită din partea credincioșilor cu evlavia curată. Ea are ca obiect și țintă, fericirea vieții de acum, dar mai ales a vieții celei viitoare (I Timotei 4, 8).

Făgăduința Parusiei

Una din marile și prețioasele făgăduințe la care sunt chemați creștinii este aceea de a se face sau a deveni a lui Dumnezeu. Sau a se îndumnezei, a deveni „dumnezei prin har” sau „prin participare”. Există și „făgăduința Parusiei” sau a celei de-a doua Veniri a lui Hristos (II Petru 3, 4). A cărei împlinire va fi la „sfârșitul veacului”, când El va veni ca Împărat biruitor și Drept Judecător al viilor și al morților.

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

Mai multe articole scrise de acest autor puteţi citi aici:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here