Binecuvântarea părinților asupra copiilor

0
2786
parintiPărinţii sunt stăpâni peste copii  şi au mare putere asupra lor. Ei îşi pot încredinţa copiii lui Dumnezeu dar vai de părinţii aceia care îşi blesteamă copiii. Biserica îi învaţă pe copii să-şi cinstească părinţii iar aceştia să se roage pentru copiii lor. În Biserica noastră Creştin Ortodoxă  există o rugăciune de binecuvântare care poate fi zisă de părinţi asupra copiilor:”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează, sfinţeşte, ocroteşte pe acest copil al meu cu puterea făcătoare de viaţă a Crucii Tale. Amin!

Aşa cum luăm noi binecuvântarea de la preotul bisericii sau de la duhovnicul nostru tot aşa trebuie să ne binecuvântăm copiii. Dumnezeu a dat privilegiul oamenilor de a-şi binecuvânta copiii şi de a chema numele Lui peste copii. Ei sunt un dar de la Dumnezeu şi  trebuie lăsaţi să vină la Domnul.

Iisus a binecuvântat copiii.

Iată ce se relatează în Noul Testament: „I-au adus nişte copilaşi, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, S-a mâniat, şi le-a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.  Adevărat va spun că oricine nu va privi  Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea! Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei” (Marcu 10:13-16). ”Copiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată de la El” (Psalmul 127:3)

În Vechiul Testament Dumnezeu porunceşte lui Moise ca părinţii să-şi binecuvinteze copiii

”Domul a vorbit lui Moise şi a zis: Vorbeşte lui Aron şi fiilor lor şi spune-le: ”Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi: Domnul să te binecuvinteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să se îndure de tine! Domnul să-ţi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel şi Eu îi voi binecuvânta.”(Numeri 6:22-27)

Este foarte important ca binecuvântarea să se facă prin vorbire pentru ca să audă copiii  vorbele părinţilor lor.

Tot ce rostim asupra copiilor prinde rădăcină în sufletul lor. Dacă ne dorim că să avem copii buni şi ascultători  şi vom rostii cuvinte prin care zicem ce ne dorim, ei aşa vor deveni. Cuvintele părinţilor au mare putere asupra copiilor. Biserica ne învaţă că trebuie să binecuvântăm prin vorbirea noastră şi să nu răspundem la rău prin rău.”Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la această aţi fost chemaţi, să moşteniţi binecuvântarea”(1 Petru 3:9).Ca şi părinţi sau ca şi biserică trebuie să facem faţă chemării noastre de a aduce binecuvântarea în viaţa celor din jurul nostru, în viaţa copiilor noştri.

Aşa cum spune Sfântul Pavel orice copil este un mântuitor; mărturiseşte pe părinţii de bătrâneţe neputincioase, mântuieşte viaţa de pieire, mântuieşte nădejdea gata să cadă în deznădejde, mântuieşte neamul , mântuieşte viitorul, mântuieşte virtuţile creştine, mântuieşte mama care l-a cules din cer şi l-a adus în acesta lume văzută”.

”Iubiţi mai cu osebire pruncii, căci ei sunt fără prihană, ca îngerii din cer”

Unul dintre cei mai mari scriitori ai omenirii, Dostoievsky pune în gura stareţului  Zosima cuvinte unice ca făcând parte din tratamentul duhovnicesc: ”Iubiţi mai cu osebire pruncii, căci ei sunt fără prihană, ca îngerii din cer şi trăiesc pentru a ne umple sufletul de duioşie şi pentru a ne curăţi inimile noastre păcătoase luminând asupra noastră ca un semn ceresc. Vai de cel ce umileşte un prunc. Copilul este binecuvântarea iubirii lui Dumnezeu pentru cei care s-au căsătorit din dragoste şi-şi consacră slujirea lor vieţii  şi nu morţii. Prin gândurile şi prin credinţele pe care le vom transmite copiilor de fapt creăm o realitate în care vom trăi împreună cu ei .Cum copacul îşi extrage seva din pământ pentru ca mai pe urmă să o transmită şi ramurilor aşa şi noi părinţii care ne extragem binecuvântarea din rădăcina dumnezeiască trebuie să o transmitem copiilor pentru ca ei să ducă o viaţă curată şi armonioasă.

Apopei Roxana

Jurnal Spiritual

Mai multe articole ale acestui autor puteţi citi aici

Mai multe articole pe aceeaşi temă puteţi citi aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.