Biblia, cartea pentru toţi oamenii

0
325

Un om care se credea fără de păcat, mergând în vizită la un consătean, văzu pe masa lui Biblia.

Atins de păcatul mândriei că el ar cunoaşte multe, îi zise gazdei: „Cum, tu citeşti Cartea aceasta?!” „Da, spuse acesta, citesc cu mare plăcere de un timp încoace”. „Da, dar Cartea acesta nu-i pentru tine…”. „Ba, tocmai că este pentru mine…”. „Cum aşa?!”

Atunci gazda, care citea Biblia în fiecare săptămână, o deschise la un loc, unde erau scrise aceste cuvinte: „Domnul Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu”.

Şi apoi îi mai zise: „Eu sunt păcătos, aşa că această carte este pentru mine, ca Domnul Iisus să mă ajute să nu mai fiu un păcătos”.

Şi omul mândru se simţi umilit de lecţia pe care i-o dădea Dumnezeu, prin glasul unui om păcătos, care s-a întors la credinţă.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016