Artele liturgice și tămăduirea omului

0
166

cruceArtele liturgice, ca și întreaga învățătură a Bisericii, sunt expresia vieții ei lăuntrice.

Altfel spus, arta liturgică a fost făcută de oameni sfințiți care aveau experiența personală a treptelor desăvârșirii duhovnicești. În încercarea lor de a crea artă, și-au întipărit în artă întreaga lor trăire. Zugravul de icoane a transpus în icoana bizantină meșteșugul vindecării și felul în care omul ajunge la îndumnezeire, împărtășind chiar starea îndumnezeirii .

Când zugrăvește un sfânt în slavă, el redă și proslăvirea trupului omenesc. Același lucru se aplică și cântărilor sfinte, clădirii bisericii, psalmodiei. Omul vindecat, care a dobândit experiența slujirii mintale, cunoaște cum trebuie înfățișată slujirea înțelegătoare, astfel încât să fie în armonie, pe cât este cu putință, cu starea lăuntrică a sufletului .Cred că renașterea artelor liturgice  care nu înfățișează curățirea, luminarea și îndumnezeirea, și nu conduce la ele, nu este ortodoxă, în ciuda conformității exterioare. Este doar o cultivare a tradiției și a artei.

Apostolul Pavel, de pildă, trăia întreaga tradiție rabinică a vremii sale; totuși a luptat împotriva lui Hristos. Avea osârdie pentru Dumnezeu, însă osârdia sa nu corespundea cunoașterii.

Același lucru se poate întâmpla și cu noi. De asemenea, este cu putință ca un om îndumnezeit de astăzi să exprime predania în chip diferit, în ceea ce privește artele liturgice; firește, fără a se înstrăina de structura de temelie a tradiției bizantine. Aceasta se întâmplă pentru că Sfântul dobândește Predania, este purtător al Predaniei și apoi creează Predanie.

„Boala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă” – Mitropolit Hierotheos Vlachos

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here