Aprecieri pentru viața sfântă și credința curată a părintelui Sofian

Părintele Sofian a fost stareț al mânăstirii Antim

0
178
Părintele Sofian
Părintele Sofian

Părintele Sofian a fost stareț al mânăstirii Antim

Părintele Sofian -Bineplăcut este cel ce slujeşte cu toată inima (Sirah 35, 16), şi lui Dumnezeu, şi oamenilor. Vrednicul de pomenire Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu, multe decenii a fost stareţ şi duhovnic mare cu numele. Dar şi cu fapta al Mănăstirii Sfântului Ierarh Martir Antim, din Bucureşti, s-a numărat fără îndoială cu cei pe care îi laudă Înţeleptul. Căci, pe cât de pilduitoare şi deplină i-a fost slujirea – încununată cu harul pătimirii pentru mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos (Matei 5, 11; 10, 32). Pe atât de vie şi de cuvioasă îi este pomenirea.

Sunt numeroși fii duhovnicești care au avut bucuria de a-l întâlni

Îl pomenesc cu cinstire cei care i-au fost împreună slujitori, numeroşii săi fii duhovniceşti, ca şi aceia care au avut doar bucuria de a-l întâlni. Îi păstrează, totodată, neştearsă amintirea, pictura bisericească din atâtea sfinte locaşuri din ţară şi de peste hotare. Pe care, cu râvnă sfântă şi cu dragoste, le-a înfrumuseţat. Iar fiiasca grijă a ucenicilor săi din Mănăstirea Antim, care s-au străduit să strângă şi să publice o parte din predicile lui. De asemenea şi meditaţiile prin care Părintele Sofian a propovăduit cu sârg neistovit Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și felurile întruchipării ei în viaţa Bisericii dreptmăritoare. Aşadar osteneala aceasta ni-l face acum un nepreţuit împreună-vorbitor şi sfătuitor duhovnicesc.

Din predicile părintelui Sofian, se înţelege lesne cât timp dedica nevoinței

Și câtă nevoinţă a duhului depunea Părintele Arhimandrit Sofian pentru a ajunge la înţelesurile de adâncime. Restauratoare de suflet, ale învăţăturilor Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Iisus Hristos. În toate aceste cuvântări se simte puternica sa trăire a prezenţei reale, vii şi mai ales lucrătoare a lui Dumnezeu în Biserică. În cei care se biruiesc pe ei înşişi ca să împlinească voia cea dumnezeiască.

Era  cunoscut ca Liturghisitor

Îşi amintesc desigur, felul în care, retras în netulburată reculegere şi tensiune duhovnicească, slujea şi propovăduia Evanghelia mântuirii (Efeseni 1, 13). Măsurând deopotrivă cu sensibilitate duhovnicească şi înţelepciune pastorală fiecare cuvânt rostit. Pentru Părintele Sofian, cuvântul sfinţitului slujitor este menit să devină, prin dumnezeiescul har, o putere spirituală de neoprit. Prin care trebuie să se desăvârşească tainic lucrarea Domnului Hristos de luminare şi de eliberare lăuntrică. Adică de vindecare sufletească a celor robiţi păcatului. Căci păcatul şi patimile, cu dreptate spune dânsul, secătuiesc în noi puterea de a cunoaşte şi de a iubi cu adevărat pe oameni şi pe Dumnezeu.

Avea o blândețe și smerenie binecunoscute

Cu blândeţea-i şi smerenia-i binecunoscute, dar şi cu fermitate şi autoritate duhovnicească, Părintele Sofian a adus roadă bogată de suflete Domnului secerişului (Luca 10, 2). Când ne vom afla pe o asemenea cale (a sfinţeniei), vom urî fărădelegea şi păcatul. Vom simţi nevoia lăuntrică de a face cât mai mult bine în jurul nostru. Atunci ne vom însufleţi uşor pentru tot ce este frumos, nobil şi de folos semenilor noştri. Și vom simţi din plin bucuria şi dulceaţa faptei bune, având mereu în noi un duh smerit şi blând. (Patriarhul Teoctist)

Un iconar de suflete – Mărturii despre Părintele Sofian, vol. 1

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here