Adevărul nu este un gând, nu este o vorbă…

0
240

Adevărul nu este un gând, nu este o vorbă, nu este o legătură între lucruri, nu este o lege. Adevărul este Fiinţă. Adevărul este putere dătătoare de viaţă, care la toate dă viaţă.

Adevărul este fiinţă, care cuprinde toate fiinţele. Adevărul este precum aerul, dar nu este aer, în care înoată toate fiinţele; este precum lumina, dar nu este lumină, în care strălucesc toate fiinţele în cer şi pe pământ.

Adevărul este Fiinţă. Puţine sunt în lume limbile care, asemenea limbii slave, să aibă un cuvânt atât de potrivit şi grăitor pentru Ceea ce este.

Adevărul este ceea ce este veşnic acelaşi. Nimic nu este veşnic acelaşi, şi neschimbat, şi întocmai sieşi, numai Adevărul.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009