Adevărul este ruda cea mai apropiată

0
206

dragoste

De cauţi Adevărul cu dragoste şi pentru dragoste, el ţi se va arăta cu atâta strălucire a feţei lui pe cât eşti în stare să rabzi fără să te arzi. Şi-ţi va aduce ca zestre tot ce-ţi este de trebuinţă.

Dar tu le vei da pe toate la o parte. Vei simţi că nimic nu-ţi trebuie, afară de strălucita şi dulcea faţă a Adevărului. Şi când, în vâltoarea lumii, vei pierde din vedere numai o clipă faţa Adevărului, te vei simţi trist… Chiar şi printre cele mai apropiate rude, chiar şi printre cei mai buni prieteni – întocmai ca un copil în camera plină cu fraţi şi surori din care lipseşte mama!

Copilului îi este mai apropiată mama care lipseşte decât toţi fraţii şi surorile de faţă. La fel vei simţi şi tu – mai apropiată rudenie îţi este Adevărul dincolo de trei lumi, decât fraţii şi prietenii cu care stai la aceeaşi masă.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009

Jurnal Spiritual