Acțiune vs. reacțiune

0
135
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI
Acțiune vs. reacțiune
Acțiune vs. reacțiune
11 mai: Înnoirea Constantinopolului. Şi Sfântul Sfinţitul Mucenic Mochie. Şi Sfinţii Chirii şi Metodic, cei întocmai cu apostolii, luminătorii slavilor.
Col. 3, 12-16; In 7, 1-13

La 11 mai 330, cetatea cunoscută mai înainte ca Bizanţ a fost numită din nou cu numele de Constantinopol, după împăratul Constantin cel Mare, şi închinată Maicii Domnului.
Mochie a primit moartea mucenicească la Bizanţ, sub domnia împăratului Dioclețian la inceputul veacului al patrulea.

Chiril și Metodie erau tesaloniceni. Chiril, care se numea ca mirean Constantin a venit la Universitatea din Constantinopol şi a studiat cu marele învăţat Fotie. Când Fotie a fost numit într-un rang înalt în împărăţie, Chirill i-a luat locul. Curând însă s-a retras la o mănăstire şi a fost hirotonit diacon.

Fratele său, Metodie, s-a călugărit într-o mănăstire din Grecia. În 862, cneazul Ratislav din Moravia a trimis împuterniciţi la Constantinopol, cerând misionari. Patriarhul Fotie i-a însărcinat pe Chirii şi pe Metodie. Ei au inventat un alfabet potrivit limbii moravilor și au tradus Sfânta Scriptură şi cărţile liturgice în acea limbă. Folosirea limbii poporului s-a dovedit un mijloc de răspândire rapidă a credinţei printre slavi.

Chiril a murit cu puţin înainte de a fi sfinţit episcop. Metodie a fost ridicat la episcopie în 869 sau 870 şi a murit la 6 aprilie 884.

Acțiune/reacțiune

Ocărâţi fiind, binecuvântăm; prigoniţi fiind, răbdăm; defăimaţi fiind, mângâiem (I Cor. 4, 12-13).

Un om a cumpărat un ziar de la un băiat ce vindea presa, salutându-l foarte respectuos.

Răspunsul a fost însă foarte nerespectuos, ziarul fiind împins cu grosolănie în direcţia lui. La aceasta cumpărătorul a zâmbit politicos băiatului şi i-a urat un sfârșit de săptămână plăcut.

Văzându-i purtarea, un prieten l-a întrebat pe omul cel politicos ce părere are de o asemenea purtare grosolană: „De ce eşti aşa de politicos cu el?”

Răspunsul a fost: ,,De ce nu? De ce să-l las pe el să hotărască cum să acţionez?”

Cuvântul cel mai însemnat este „a acţiona”. Cumpărătorul de ziare a acţionat, pe când cei mai mulţi dintre noi nu acţionăm când este vorba de ceilalţi. El a fost propriul stăpân. Nu i-a lăsat pe ceilalţi să-i determine comportamentul. Era liber. Nu era la cheremul josniciei, nerăbdării, meschinăriei şi mâniei altora. El era cel care ţinea lucrurile sub control. Nu se lăsa stăpânit de principiile celorlalţi oameni, ci doar de ale sale, şi nu zicea ceea ce spunem şi noi de multe ori: „M-a supărat aşa de tare! Numai când îl văd mi se urcă sângele la cap. Mă scoate din sărite”.

În loc să se lase transformat de atmosfera din jur, el a acţionat reuşind să o transforme.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc,  Anthony M. Coniaris