Acasă Căutați

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor - rezultatele căutării

Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate, vă rugăm folosiți alt criteriu de căutare

Citirea Evangheliei în primele trei zile ale Săptămânii Patimilor

Ce să însemne citirea Evangheliei în primele trei zile ale Săptămânii Patimilor? Înseamnă repetarea diatei date nouă de către Domnul nostru Iisus Hristos. Murind...

Lepădarea de credinţă din zilele de pe urmă ale lumii

Nimeni să nu vă amăgească cineva pre voi în nici un chip, le scrie tesalonicenilor sfântul Apostol Pavel, căci ziua Domnului nu va sosi...

Treptele de căpetenie ale suişului minţii spre Dumnezeu

Prima treaptă a suişului minţii spre Dumnezeu este întoarcerea de la păcat spre virtute. Omul păcătos nu-şi aminteşte de Dumnezeu şi de mântuirea sufletului...

Cotitura duhovnicească

Cotitura duhovnicească. Întrebaţi: „Oare la toţi viaţa cu adevărat creştină începe printr-o cotitură dureroasă, iar cel ce n-a trecut printr-o asemenea cotitură n-a început încă...

Cercetarea Scripturilor

Cercetarea Scripturilor. Există o cercetare a Scripturilor care nu-i bună de nimic - iscodire stearpă a minţii. Cum să o recunoaştem? Iată cum: dacă vezi...

Lacrimile

Lacrimi de har  Lacrimi- Există lacrimi care vin de la slăbiciunea inimii, de la un caracter foarte moale, de la durere; unii le întărâtă singuri,...

Ce înseamnă „a lumina mintea”?

Educatorii, cei ce lumineaza mintea Educatorii- Ce vor educatorii? Să lumineze mintea şi să educe inima elevilor. Dar unde sunt bazele trainice şi mijloacele eficace...

Viaţa în şi cu Dumnezeu

Ce să însemne cuvintele Apostolului: De acum nu mai viez eu, ci viază întru mine Hristos (Gal. 2, 20)?  înseamnă ca a luat hotararea...
Dragostea

Dragostea – cununa vieţii creştine

 Dragostea -cununa vieţii creştine Pentru a înţelege de ce este Dragostea este cununa vieţii creştine, citeşte cu atenţie următoarea: Un cărturar s-a apropiat de Domnul...
Rusia crestina

Sfânta Rusie

Adeseori ne lăudăm: „Sfânta Rusie, Rusia pravoslavnică". O, dacă am fi şi am rămâne pentru totdeauna sfinţi şi pravoslavnici, sau măcar iubitori de sfinţenie şi...

Dragostea de Dumnezeu

Este în noi dragoste de Dumnezeu sau nu? Pentru a da răspuns la această întrebare, să intrăm în noi înşine, să privim împrejur şi să...

Lecţie la mormântul aproapelui

Cine nu a vazut mormântul aproapelui nu stie sa vegheze la cat sunt de vremelnice lucrurile dupa care tanjim. Cine, daca nu mormântul aproapelui, ne...

Știți din ce este alcătuit Îndreptarul credinţei?

Indreptarul credintei este primirea cu inima a acestuia Îndreptarul credinţei este alcătuit din următoarele trei părţi: din cunoaşterea conţinutului credinţei, din primirea cu inima a...

Duhul de viață. Duhul lui Hristos

Nu se poate trăi fără duh de viaţă; oricine trăieşte este neapărat însufleţit de ceva. Duhul propriu nouă, creştinilor, e duhul lui Hristos, care...

Cele trei feluri de sete

Omul are sufletul care este cel mai de preţ Omul nu are numai trup, ci şi suflet, iar în viaţa sa lăuntrică are şi duh,...

Trezvia şi prevederea

Ostasul lui Hristos are doua arme: trezvia si prevederea Doi străjeri neadormiţi trebuie să aibă ostaşul lui Hristos: trezvia şi prevederea. Cu trezvia este limpede cum...

Purtarea crucii

Nevoinţa luptei  Nevoinţa-În mijlocul Păresimilor, Sfânta Biserică înfăţişează cinstirii şi închinării noastre crucea Domnului. Ce vrea ea să insufle prin asta? Iată ce: „Ia seama",...

„Ce să mă mai lupt cu păcatul!”

Scularea din cădere  Scularea din cădere- Milostiv este Domnul nostru faţă de toţi păcătoşii. El a făgăduit cu jurământ: Nu voiesc moartea păcătosului, ci să...

Taina propăşirii

O persoană plină de râvnă pentru propăşirea poporului mi-a spus despre sine lucrul următor: „Mi s-a făcut milă de poporul din jurul meu, şi...

Fericiţi cei milostivi

Milostenia- cale spre Cer Milostenia- 'Tot celui ce cere de la tine, dă-i, porunceşte Domnul'(Lc. 6, 30). Iată una dintre cele dintâi porunci ale creştinismului,...

Îndreptarea de sine

Inima noastră trebuie să fie a Domnului Inima noastră-  Ştim cu toţii că inima noastră se cade să fie numai a Domnului şi că trebuie...

”Priviţi: ce este acolo?”

Dispoziţia lăuntrică şi grija  Grija şi dispoziţia lăuntrică- Nu o dată am înfăţişat atenţiei ortodocşilor adevărul simplu potrivit căruia în creştinism esenţa faptelor stă în...

Adevărata libertate

Cu toţii căutăm libertate - oare nu fiindcă ne simţim robi? Da, robi, dar nu din hotărârea Ziditorului, ci din propria noastră vină. Domnul...

Nu trâmbiţa înaintea ta!

Sunetul trâmbiţei este scos de o putere străină nouă Nu trâmbiţa înaintea ta!, a poruncit Domnul (Mt. 6,2) - şi totuşi, aproape toţi trâmbiţează sau,...

Simţământul credinţei

Domnul, Care ţine toate în dreapta Sa, ţine şi orice suflet Simtamantul credintei- Prin ce răspunde sufletul la asta? Prin mărturisirea de netăgăduit a faptului...

Contemplaţia şi făptuirea

  Contemplatia si faptuirea sunt lucruri placute lui Dumnezeu Contemplatia- Orice lucru are o latură văzută şi una nevăzută, una făptuitoare şi una contemplativă. Potrivit învăţăturii...

„Să ne mirăm nu de faptul că vin necazuri, ci că mai sunt zile...

Prin multe necazuri se cade nouă a intra întru Împărăţia lui Dumnezeu (Fapte 14, 22). Ce lucru uimitor! Dacă lumea a fost zidită potrivit cu...

Războiul nevăzut

În noi înșine se află lumea lui Dumnezeu În noi înșine- De s-ar deschide ochii minţii noastre, ce am vedea împrejurul nostru şi în noi...

Lupta pentru suflet

Fiecare suflet primește hotărârea lui Dumnezeu cu privire la el  Fiecare suflet- Se spune că în fiecare secundă moare cineva în lume, în fiecare secundă,...

Logica evenimentelor

Media vehiculează termenul de Logica evenimentelor  Media- Foarte ades citim şi auzim expresia „logica evenimentelor". Prin asta oamenii vor, pare-se, să exprime o necesitate imperioasă...

Credinţa şi cunoaşterea

Cunoaşterea și puterea de pătrundere prin credință  Cunoașterea- se spune, este limpede, iar credinţa... cam întunecoasă. În practică însă, lucrurile stau altfel: pentru credinţă totul...

Credinţa naturală

Credința naturală duce la unire nedespărțită a inimii cu Hristos Domnul Iisus Hristos le-a spus iudeilor: De ar fi fost Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi fi...

„Nimeni nu vine la Tatăl, fară numai prin Mine”

Schimbarea lăuntrică nu  se poate săvârși din concepții, ci din ritual Ritual- După cuvintele acestea, e de mirare cum poate să îi mai vină omului...

Ce-i poate da viaţă omului?

De câţi ani nu auzim Evanghelia, şi mângâietoarele ei cuvinte ne tot trec pe deasupra capului... Poate va da Dumnezeu, în cele din urmă,...

Setea şi izvoarele

Auzim în Biserică cuvânt de la fața Domnului: Cela ce însetează, să vină la Mine şi să bea (In. 7, 37). Câţi dintre cei...

Ce să îi spunem celui care întreabă: „Cum să-mi mântuiesc sufletul?”

Pocainta cea buna si calea poruncilor Pocainta cea buna -Iată ce: „Pocăieşte-te şi, întărindu-te cu puterea harică prin taine, mergi pe calea poruncilor Domnului, urmând...

Tulburarea şi pacea sufletului

De ce sufletul care trăieşte în păcat n-are statornicie, ci se tot clatină?  Fiindcă îşi pierde punctul de sprijin. Punctul de sprijin i-l dau frica...

Cele mai citite

Actuale

Translate »