Acasă Căutați

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” - rezultatele căutării

Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate, vă rugăm folosiți alt criteriu de căutare

Lumina dragostei

Lumina dragostei. Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă; nici nu aprinde cineva făclie și o...

Scopul cel bun

Scopul lui Dumnezeu si scopul nostru  Scopul- Și știm că celor ce-L iubesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre bine. (Romani 8, 28) Oamenii uită...

Glasul lăuntric

Gandul Psalmistului - Invata-ma sa fac voia Ta! Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău Cel Bun mă va povățui...

Să trăiască în noi Hristos

Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul care slujește. (Luca 22, 27) Slujirea Domnului Hristos continuă până în ziua de astăzi. El încinge mijlocul Său...

Deschide ușa inimii

Și fiind seară în ziua aceea, întâia a săptămânii, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și...

Duhul dreptății dumnezeiești

Duhul Domnului este peste Mine. (Luca 4, 18) Iată, deci, cum definește Mântuitorul Hristos scopul venirii Sale: El le aduce oamenilor nu duhul științific, filozofic...

Să dăm fără reproșuri

De este cineva din voi lipsit de înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu. Cel ce dă tuturor destul și fără înfruntare, și i se...
Duhul lui Dumnezeu

Duhul lui Dumnezeu Se roagă în noi

Duhul  lui Dumnezeu vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine...

Pe urmele Păstorului…

Păstorul cel bun merge înainte lor. (Ioan 10, 4) Uitându-ne la Păstorul cel bun, Care merge înaintea noastră, să nu uităm că El vede și...

Chemați la slujire

Fiecare ajută tovarășului său și zice fratelui său: „Întărește-te!” (Isaia 41, 6) Un cunoscut scriitor duhovnicesc spunea: „Ne asemănăm lui Dumnezeu numai atunci când devenim...

Păstorul ne călăuzește

Oile ascultă de glasul Lui, și oile Sale le cheamă pe nume și le mână afară. (Ioan 10, 3) În lumea de dincolo de mormânt...

Potrivit sfintei Sale voi

Zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune Fiindcă a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu mai înainte le-a...

Cum să ajungem la unire

Să păziți unirea duhului. (Efeseni 4, 3) Adresându-se efesenilor, Apostolul Pavel îi cheamă la unirea duhului întru legătura păcii. Unirea creștinilor este departe de a...

Trăiește după Evanghelie: Mergi și fă și tu asemenea!

Mergi și fă și tu asemenea! ( Luca 10, 37) Istorisind parabola despre samaritean, Mântuitorul trage o concluzie care-l privește în primul rând pe ascultător....
primăvara vieții

Toamna și primăvara vieții

Pilda smochinului Pilda smochinului- Învățați de la smochin pilda: când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara e aproape. (Matei 24,...

Viața înnoită

Să ne înnoim viaţa Așadar, ne-am îngropat cu El, prin botez, în moarte, pentru ca precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa...

Punerea la încercare a sufletului

Ispita din Rai Și nu ne duce pe noi în ispită. (Luca 11, 4) Ispita din Rai- Cuvântul „ispită” are două înțelesuri. În Deuteronom 8, 2...

Ni se va ierta în măsura în care iertăm

'Cu masura cu care măsuraţi, cu aceea vi se va măsura' Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm tuturor celor ce ne...

Cere de la Cel ce dă

Pâinea cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. ( Luca 11, 3) Mai departe, în rugăciunea Domească urmează trei cereri privitoare la om și la...

Voia lui Dumnezeu

Soarta cea mai bună este ca omul să facă voia lui Dumnezeu Facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. (Luca 11, 2) Soarta-...

Doar Hristos ne putea învăța cum să ne rugăm

Sfințească-se numele Tău. Vie Împărăția Ta. (Luca 11, 2) Numele Tău, numele Tatălui Ceresc, îl voi cinsti și îl voi sfinți mai presus decât orice...

Să iubim, fiindcă suntem iubiți de Dumnezeu

În sfârșit, fiți toți într-un gând, împreună-pătimitori, iubitori de frați, milostivi, smeriți... (I Petru 3, 8) Toate îndemnurile acestea pot fi cuprinse într-unul singur, pe...

Folosul și paguba cuvântului

Limba mic mădular este, dar cu mari lucruri se fălește. (Iacov 3, 5) Limba- Într-adevăr, cât bine poate face câteodată un singur cuvânt spus la...

Puterea lui Dumnezeu ajută

Ajunge zilei răutatea ei. (Matei 6, 34) Să nu vă temeți dinainte de slăbiciunea voastră: ajunge zilei răutatea ei. Să nu vă temeți de ziua...

Dragostea lui Hristos

Sporiți cu iubirea frățească dragostea. (II Petru 1, 7) Creștinismul este expresia iubirii atotcuprinzătoare, universale. El ne învață să iubim și să facem binele nu...

Un avertisment înfricoșător

Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? (Marcu 5, 7) Duhul răutății, duhul trufiei, duhul satanei nu pot avea nimic în...

Duhul blândeții și al iubirii

Nu știți ai cărui duh sunteți? (Luca 9, 55) Oare ne dăm seama întotdeauna „ai cărui duh suntem”? De câte ori nu judecăm cu asprime,...

Calea ascultării

Atunci Ilie i-a zis Ilie a zis: „Nu te teme, ci du-te și fă așa cum ai zis; dar fă mai întâi de acolo o...

Pacea lui Dumnezeu și dragostea lui Hristos

Să cunoașteți dragostea lu Hristos, cea mai presus de cunoștință. (Efeseni 3, 19) Să nu spuneți că nu puteți crede ceea ce nu înțelegeți. Există...

Privirea mustrătoare

Privirea mustrătoare a Mântuitorului Privirea mustrătoare a Mântuitorului -Și întorcându-Se Domnul, a privit spre Petru. (Luca 22, 61). Ce putea să fie în acea privire a...

În ce constă viața creștină?

Fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. (Matei 16, 17) Cuvântul lui...

Mijlocitorul

A luat cele șapte pâini și, doi pești și, mulțumind, a frânt și le-a dat ucenicilor; iar ucenicii mulțimilor. (Matei 15, 36) Mântuitorul a înmulțit...

Liniștea din toiul furtunii

Liniștea de după furtună Liniștea -Corabia plutește pe mare. Oricât ar fi de adânc noianul acesteia, oricât ar fi de puternice valurile, oricât s-ar înverșuna...

Slava cea veșnică

Slavă veșnică pentru Dumnezeu Slavă veșnică -Căci o clipă ușoară de necaz trecător ne aduce nouă prisos de veșnică slavă. (II Corinteni 4, 17) O suferință...

A fi creștin cu fapta

Că flămând am fost, și nu Mi-ați dat să mănânc..., bolnav și în temniță, și nu M-ați cercetat. (Matei 25, 42-43) Mântuitorul nu-i osândește aici...

Eliberat de lanțul cel greu

Iar Domnul l-a pus iarăși pe Iov în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni. (Iov 42, 10) Sunt liber doar...

Rugăciunea de taină

Singurătatea și convorbirea statornică cu Dumnezeu Singurătatea - Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui Tău, Care este...

Cele mai citite

Actuale

Translate »