30 aprilie -Ziua Infanteriei Române

0
122

30 aprilie -Ziua Infanteriei Române. Ziua Infanteriei Române este sărbătorită la 30 aprilie, dată la care, în 1830, a luat naştere Infanteria ca armă modernă a Principatelor Române. Înfiinţarea Infanteriei a fost posibilă după semnarea Tratatului de la Adrianopol (2/14 septembrie 1829), încheiat între Rusia şi Turcia după războiul ruso-turc, care prevedea că Ţările Române obţin dreptul să-şi organizeze „un număr de gărzi înarmate pământene”, ceea ce însemna să-şi înfiinţeze propria lor putere militară, „ale cărei număr şi întreţinere aveau să fie stabilite de domni împreună cu divanele lor”. Aşadar, la 30 aprilie 1830, s-a hotărât „formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi 6 escadroane călărime a străjii pământeşti”.

Din aceste forţe s-au creat 3 regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova. Totodată, în Moldova au fost create un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie, din care a aluat fiinţă primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi. După Unirea celor două provincii româneşti, Moldova şi Ţara Românească, la 1859, infanteria a făcut progrese importante, ajungând, în anul 1860, la efective de 10.848 de oameni.

        La izbucnirea Primului Război Mondial, România avea 5 corpuri de armată şi 15 divizii de infanterie. Din efectivul de peste 400.000 mobilizaţi, peste 300.000 îl reprezenta infanteria, ceea ce reprezenta 80 la sută. După reorganizarea armatei din 1917, infanteria a fost structurată în 15 divizii de infanterie. Măsurile de reorganizare şi o instruire mai bună au dus la obţinerea victoriilor din vara acelui an, de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. În anul 1938, infanteria reprezenta 52% din efectivele armatei. La 22 August 1939 s-a aprobat organizarea infanteriei propusă de Inspectoratul General al Infanteriei, mai puţin organizarea companiei de puşcaşi care rămâne în continuare pe 4 plutoane. Urma ca organizarea propusă pe 3 plutoane pentru compania de puşcaşi să fi e experimentată în lunile septembrie şi octombrie. Experimentul făcut a dus la concluzia că sistemul ternar integral este corespunzător; s-a redus numărul de plutoane de la 4 la 3 în compania de puşcaşi, iar un pluton de mitraliere din compania de mitraliere a batalionului, a fost înlocuit cu un pluton armament de însoţire (o grupă tun anticar, calibrul 47 mm şi 3 grupe aruncătoare 60 mm). Totodată, companiei de mitraliere i s-a schimbat denumirea în companie de armament greu.

        La compania de puşcaşi se menţineau puşcaşii grenadieri rămaşi disponibili în urma desfiinţării unui pluton, ceea ce permitea sporirea efectivului grupei de luptă de la 13 la 17 oameni. La regiment a luat fi inţă o companie de armament greu regimentar având comandant, grup de comandă, pluton de aruncătoare calibrul 81,4 mm (3 grupe cu 6 piese), pluton tunuri de însoţire a infanteriei (3 grupe cu 6 piese), pluton anticar calibrul 47 mm (3 grupe cu 6 piese), tren de luptă şi tren regimentar.

          În urma schimbărilor ce au avut loc în baza legii din 1940, infanteria dispunea de următoarele categorii de mari unităţi şi unităţi: divizii de infanterie; divizii de fortifi caţii; brigăzi motomecanizate; brigăzi de infanterie; grupuri de vânători de munte; regimente de Infanterie; grupuri de vânători moto; regimente de infanterie-fortifi caţii; batalioane de gardă – batalioane de grăniceri; batalioane de vânători de munte; batalioane de infanterie uşoară; companii de mitraliere, divizioane şi brigăzi mixte de munte; companii antitanc şi antiaeriene, centrul de instrucţie al infanteriei cu regiment al centrului; şcoli militare de ofiţeri şi subofiţeri activi şi de rezervă; regiment care de luptă; centrul de instrucţie motomecanizat cu regimentul centrului.

         Ofiţerii de infanterie erau pregătiţi în Şcoala Militară de Infanterie de la.Dintre cele 16 divizii române participante la luptele din Cehoslovacia 11 au fost de infanterie adică aproape 70% din totalul participanţilor.Ele au fost grupate astfel: 4 divizii în compunerea Armatei 1 iar alte 6 divizii făceau parte din compunerea Armatei a 4-a. Divizia Tudor Vladimirescu-Debreţin  a continuat să acţioneze în subordinea unui corp de armată din Armata 53 Sovietică.

          Prin acţiunea de reorganizare a armatei de după 1945 s-a efectuat reducerea efectivelor organismului militar, în primul rând prin desfiinţarea unor unităţi şi mari unităţi. Astfel, s-a ajuns ca infanteria să dispună de un efectiv de 52065 oameni dintre care 5098 ofiţeri, 572 maiştri militari, 5505 subofiţeri şi 40890 gradaţi şi soldaţi; o divizie de infanterie avea aproape 4400 de oameni iar un regiment de infanterie circa 730. Au fost reorganizate şi şcolile militare de ofiţeri şi subofiţeri activi de infanterie, precum şi Centrul de Instrucţie al Infanteriei, asigurându-se o mai bună dotare a acestuia cu armament, tehnică de luptă şi materiale necesare activităţii de pregătire. La regimentele de infanterie s-a introdus al treilea batalion de infanterie (care fusese desfiinţat în 1945) şi un divizion de artilerie uşoară, crescând astfel puterea de izbire, de foc şi de manevră a unităţii.
      Potrivit prevederilor legilor 205 şi 206 din Iunie 1947 structura generală a Armatei Române cuprindea Armata de Uscat, cu efective de 100 de mii de militari, grupaţi în 4 divizii de infanterie, o divizie blindată, o divizie motomecanizată şi în alte unităţi de diferite arme. Prin noua organizare efectuată în anul 1947, se poate spune că infanteria română s-a diversifi cat în sensul că din 6 divizii de infanterie 2 au fost transformate în divizie blindată şi respectiv divizie motomecanizată, mărindu-se astfel forţa de izbire de foc şi de manevră a armatei.După 1956 şi până în anul 1989, infanteria şi-a perfecţionat structurile organizatorice, înzestrarea luptătorilor, subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi cu armament şi tehnică de luptă moderne din producţia internă, în procent de peste 95%. Concomitent a desfăşurat pregătirea pentru luptă şi a participat la combaterea efectelor inundaţiilor din anii 1970 şi 1975 şi a cutremurului din 1977, dar şi la alte activităţi în economia naţională.
         În conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.102 din 30.07.1990, începând cu 01.08.1990, Comandamentul Infanteriei şi Tancurilor s-a reorganizat în Comandamentul Trupelor de Uscat, în compunerea căruia au intrat: Direcţia Tehnică de Tancuri şi Auto;Inspectoratul General al Infanteriei şi Vânătorilor de Munte; Inspectoratul General al Blindatelor; Inspectoratul General al Artileriei; Inspectoratul General al Geniului; Inspectoratul General al Protecţiei Antichimice; Inspectoratul General al Apărării Antiaeriene a Trupelor de Uscat.Ulterior în baza Ordinului general al ministrului apărării naţionale nr. 24 din 30.08.1993, Comandamentul Trupelor de Uscat s-a transformat în Statul Major al Trupelor de Uscat, având în subordine armate de arme întrunite, instituţiile de învăţământ şi formaţiuni de diferite arme subordonate direct.
       Începând cu data de 11.04.2000,în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. S 8, referitoare la “PLANUL – CADRU PRIVIND PROCESUL DE RESTRUCTURARE ŞI MODERNIZARE A ARMATEI ROMÂNIEI”, Statul Major al Trupelor de Uscat a fost denumit  Statul Major al Forţelor Terestre.În etapa actuală, Forţele Terestre, din cadrul cărora fac parte marile unităţi şi unităţile de infanterie, constituie categoria de forţe de bază a Armatei României. Infanteria are un loc important în ansamblul Forţelor Terestre deoarece: reprezintă principala componentă a Forţelor Terestre, destinată ca, independent sau împreună cu celelalte arme, să desfăşoare acţiuni militare decisive, în orice zonă de operaţii şi pe orice direcţie a teritoriului naţional; este o forţă capabilă să realizeze prezenţa, extinderea, continuitatea şi dominaţia în teren şi să susţină în orice moment toată gama acţiunilor militare, iar structurile din compunerea sa sunt prezente pe întregul teritoriu naţional.
Surse:

Calendarul Tradiţiilor Militare

https://www.forter.ro/content/infanteria

http://www.fundatiasfantulgheorghe2008.ro/content/ziua-infanteriei-rom%C3%A2ne-188-de-ani

https://www.rumaniamilitary.ro/30-aprilie-ziua-infanteriei

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here