Acasă 2017 iulie

Arhive Lunare: iulie 2017

Maica Crinilor (Pieta)

Maica Crinilor (Pieta) - Poezii (1947) Maica Crinilor (Pieta) Tu stai învăluită în lunga ta tăcere În poală porţi pe Fiul-mănunchi de crini zdrobiţi El poartă-n cap cunună din...

Tavorul

(1947) Luminile Tavorului te-nvaţă, O, suflete, cum să te schimbi la faţă. Şi de voieşti să fii un alt Hristos, Pe ucenici să-i laşi la poale, jos. În ploaia...

Aluat

(1947) Doamne, sfântul Tău cuvânt Este, pe acest pământ, Aluat pe care-l pui În făina gândului Să îl faci ca să dospească Dospitura cea cerească. Tu care toate le poţi, Pentru toate,...

Sfântul Potir

(1947) Crin al mântuirii noastre, Scump şi gingaş trandafir, Răsărit din spinii slavei, Bucură-te, sfânt Potir! Cel ce ai mireasma vieţii, Floare dragă tuturor, Mărul cel crescut din coasta Bunului Mântuitor. Bucură-te, căci...

Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor!

„Iată Eu trimit înaintea ta pe îngerul Meu, ca să te păzească în cale și să te ducă la pământul pe care l-am pregătit...

Stareţa gureşă şi câinele ghinionist

Se povesteşte de bătrânii îmbunătăţiţi de prin zona mănăstirilor Neamţului despre o stareţă de la Agapia, renumită pentru învârtoşarea ei întru cele duhovniceşti şi,...

Mitropolitul Sebastian Rusan şi ministrul Petru Groza

Părintele Sebastian Rusan, născut la Secăşel (jud. Alba), om simplu, tată a 14 copii, printr-o fericită conjunctură proniatoare, ajunge Mitropolit al Moldovei (1884-1956). În paranteză...

Studioşii şcolari…

La părintele Zenovie, la Mănăstirea Nechit, mai ales în perioada examenelor de bacalaureat sau în sesiunile arondate facultăţilor, se adunau foarte duhovniceşti elevii şi...

Lumină… nu prea lină

La Mănăstirea Nechit (Neamţ), slujbă de noapte... O linişte mirifică, aidoma celei pe care tocmai au pierdut-o protopărinţii noştri, lăsându-ne, de atunci, doar cu...

Rugăciune

(1947) Doamne, încă să nu-mi dai Frumuseţile din rai. Şi încă nu-mi dărui Ale slavei bucurii. Nu mă-ndemn încă să-ţi cer Fericirile din cer. Până când, prin lume-ţi duci Tu, povara sfintei...

Pasăre de nea

Pasăre de nea - Poezii (1947) Pasăre de nea Colo spre amurg, Ploi de aur curg. Ceru-i o lalea. - Tu de unde vii, în zbor, Răzleţită, ca un dor, Pasăre de...

Ruga mea

(1947) Doamne, pentru toată sărăcia sfântă, Pentru calea albă în singurătate, Pentru istovirea cărnii sfâşiate, Pentru cuiul care-n palme mi se-mplântă, Pentru strălucirea lacrimii curate, Pentru dorul tainic care-n suflet...

Cer nou

(1947) Grăit-am, ieri, prin lacrimi, cu Domnul şi I-am spus: De noi cum nu Ţi-e silă, preascumpul meu Iisus? Cum nu-Şi întorci Tu faţa, cu silă, de...

Blestem

Blestemul meu să cadă-asupra lumii Ca vulturul asupra prăzii sale, Din slavă îngerii să se prăvale Şi plângă-amar robiţi în bezna humii. Venin verzui prelingă-se din stele Şi gândul...

Îndoială

Lui V. Voiculescu  Mai este, Doamne, până-n cer? Mai este pân' să mă faci părtaş luminii Tale? Sau poate tot n-a fost decât poveste Şi-am colbăit degeaba-atâta cale... De-atâta...

Pe pieptul veşniciei

Pe pieptul veşniciei-mi pun urechea Şi-ascult cum mă gândeşte Dumnezeu, Cu ochiul minţii-mi cat în cer perechea Ca-ntr-o oglindă... Doamne, care-s eu? În gândul Tău, stufos ca o...

Iar îmi vine să muşc zare

Iar îmi vine să muşc zare Iar îmi vine să muşc zare, Iar îmi vine să rod cer, Iar sunt fund amar de mare, Iar mi-e sufletul pipier. Iar...

Ecce homo

Mistere largi mă-nvăluiesc, mă sânger, Neiertătoare umbre-mi dau târcoale, Înalţ un gând ca să dobor un înger, Dar, frânt de neputinţă, se prăvale.   Muşc din...

Gândurile unui mort

Demult sunt mort şi totuşi, când şi când, Sub ţeasta goală-mi mai zvâcneşte-un gând Ca un coşmar ce-mi răvăşeşte somnul Şi-mi tulbură odihna întru Domnul. Câţi ani s-au...

Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie – Bunicuţul meu din Cer!

Când sunt împovărată de grijile şi necazurile vieții și mă simt copleșită de acestea, Uneori cad în deznădejdea care paralizează și ține sufletul în întuneric...

Depărtarea

Depărtarea între duşmani măreşte ura dintre duşmani. Depărtarea între prieteni măreşte simpatia dintre prieteni. Depăr­tarea mamei de copil măreşte şi dragostea mamei, şi a copilului. Depărtarea...

Felurite bunuri

Dacă crezi în Dumnezeu şi gândeşti că bunurile simţurilor şi ale firii sunt singurele bunuri pe care Dumnezeu le dă omului, atunci cugeţi foarte jos...

Lumea ne sperie, adevărul ne îmbărbătează

Cine merge după Soare şi vede numai ceea ce-i arată Soarele, acela n-a făcut încă nici un pas în cercul lăuntric al fiinţei, ci,...

Viaţa, un serviciu militar

Oricât ar părea de ciudat, este totuşi adevărat că venim în lumea aceasta nu ca să petrecem în ea, ci ca să ne izbăvim...

Iubite-Te-voi, Măicuță sfântă!

Măicuță sfântă, de iubire pentru Tine, inima mi-e plină, plină. Măicuță dragă, din iubire pentru Tine, inima mea dulce suspină Un nesfârşit, adânc şi frumos cântec...

Un zâmbet tainic

Deasupra râsului omenesc de fericire şi tânguirii de nefericire stă un zâmbet tainic, care încălzeşte, dar nu arde. Acest zâmbet este cu totul deosebit...

Părintele Teofil Părăian – Despre omul credincios

Pentru a dobândi trăirea la sfintele slujbe şi la rugăciuni, ce trebuie să fac? Mă lupt să respect legile lui Dumnezeu, dar mă simt...

Părintele Teofil Părăian – E mai mare filosofie să gândeşti la viaţă

Am auzit de foarte multe ori că cea mai mare filosofie este să te gândeşti la moarte. Personal, gândind la aceasta, ajung la deznădejde....

Părintele Teofil Părăian – Ce să facem atunci când nu ne putem ruga?

Ce să facem atunci când nu ne putem ruga? Să încercăm totuşi să ne rugăm sau să aşteptăm o vreme când putem să ne rugăm. "Din...

Părintele Teofil Părăian – Să fim ortodocşi cum trebuie

După 1989 au pătruns foarte multe secte în ţară. Ce credeţi că ar trebui făcut pentru a le arăta calea cea dreaptă? Ar trebui...

Părintele Teofil Părăian – Despre minunea de la Lanciano…

Despre minunea de la Lanciano... Nu ştiu nimic, aud pentru prima dată. ...Un călugăr s-a îndoit de Prefacerea Darurilor în Sfintele Taine şi acestea s-au prefăcut...

Iertarea

Se zice că odată Dumnezeu a îngăduit diavolului să vină în Faţa Sa şi să-I spună câte ceva despre ceea ce mai află şi...

Nu-l chema pe dracu, căci vine

Un sătean călătorea într-o zi spre târg. Trecând printr-un sat iată că i se rupse o roată de la căruţă şi începu şi ploaia....

Cine aduce mângâiere omului?

Un om, prins în cumpenele cele mari ale vieţii, se gândea adânc: Cine oare mă va mângâia pe mine în ceasurile cele mai grele...

Au ochi, dar nu văd

Un credincios se văita către alţi creştini cu care se întâlnea la Biserică: — Măi fraţilor, eu de când am apucat calea Bisericii mă simt...

Nu cred decât ceea ce văd

Într-o zi un om, care se lăuda că nu crede decât ceea ce vede, îi zise vecinului său, care stătea pe banca de la...

Porunca a cincea – Ce a învățat copilul neascultător

Copilul neascultător și cele zece porunci - Porunca a cincea Un tată merse la preotul său şi-i spuse că fiul său nu-l mai ascultă, deşi...
Translate »