Acasă 2017 ianuarie

Arhive Lunare: ianuarie 2017

Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea

A spus Sfântul Macarie cel Mare despre rugăciune: - Rugăciunea este împreunarea minţii cu Dumnezeu prin îndreptarea ei cu negrăită dragoste către Dumnezeu. Ea este...

Pilde creștin-ortodoxe – Dragostea lui Dumnezeu faţă de om

A zis un frate lui avva Teofil -Avva, te rog să-mi vorbeşti de dragostea lui Dumnezeu faţă de noi. Atunci avva Teofil i-a răspuns: - Toate le...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfânta Liturghie

A zis avva Teodor: - Sfânta Liturghie este cea mai înălţătoare, cea mai frumoasă, cea mai desăvârşită slujbă, în care se revarsă har peste har...

Pilde creștin-ortodoxe – Două iubiri, două cetăţi

Fericitul Augustin a spus: - Două iubiri au zidit două cetăţi. Iubirea de sine până la dispreţul de Dumnezeu, Cetatea pământească. Iubirea de Dumnezeu până la...

Rugăciune către Sfinții trei Ierarhi

Rugăciune către Sfinții trei Ierarhi Sfinților Trei Ierarhi... Sfinților Ierarhi ai lui Hristos, lauda Bisericii: Vasile înțelepte - stâlp al credinței, Grigorie prea luminate - minte...

Acatistul Sfinților trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan

Mari ierarhi ai lui Hristos - Acatistul Sfinților trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan În numele Tatălui, şi al Fiului şi al  Sfântului Duh. Amin. Slavă...

O minune de ziua Sfinţilor trei Ierarhi povestită de părintele Iustin Pârvu

Cu Părintele Ilie Lăcătuşu am stat patru ani la Periprava, în Deltă. El s-a remarcat, în general, prin interiorizarea lui puternică şi prin tăcere;...

Sfinţii trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan (30 ianuarie)

Astăzi îi sărbătorim împreună pe Sfinţii Trei Ierarhi ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii din toată istoria creştinătăţii. Viaţa lor...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Din iubire se naşte virtutea şi din virtute se...

Dacă noi suntem virtuoşi, iubirea nu dispare. Pentru că din iubire se naşte virtutea, şi virtutea din iubire. Şi am să vă spun în...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Datoria iubirii niciodată nu este achitată

Iubirea se face din cinste, exact aşa cum şi cinstea se face din iubire (din Omilia 23 la Epistola către Romani). Măsura iubirii este aceea...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea le rabdă pe toate

Nu le este îndeajuns celor ce iubesc să fie legaţi între ei numai sufleteşte, nici nu le foloseşte ca mângâiere, ci este nevoie şi...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Cât de mult se înmulţeşte iubirea!

Iubirea este rădăcina, izvorul şi maica tuturor bunătăţilor. Pentru că, într-adevăr, ca rădăcină face să răsară nenumărate mlădiţe ale virtuţii, ca izvor scoate multă...

Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: Albrecht Dürer, Cei patru apostoli

(Albrecht Dürer, Cei patru apostoli, 1526, diptic, ulei pe lemn de tei, 215,5 x 76 cm -voleul din stânga, 214,5 x 76 cm -voleul din dreapta) Titlul Cei patru...

Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: Albrecht Dürer, Autoportret (cu blană)

(Albrecht Dürer, Autoportret (cu blană), 1500, ulei pe lemn de tei, 67 x 49 cm) Exponent de frunte al Renaşterii germane, Dürer este conştient de „misiunea" sa...

Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: Albrecht Dürer, Jelirea lui Hristos

(Albrecht Dürer, Jelirea lui Hristos, 1498-1500, ulei pe lemn de pin, 151 x 121 cm) Sub siniştrii nori negri, vizibili în ciuda spaţiului redus ocupat de cer, are loc...

Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: Michael Pacher, Altarul Părinţilor Bisericii

(Michael Pacher, Altarul Părinţilor Bisericii, ulei pe lemn, panoul central 216 x 196 cm, 216 x 91 cm -fiecare voleu) Personalitatea cea mai pregnantă, poate, a picturii germane...

Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: Albrecht Dürer, Nașterea lui Iisus

(Albrecht Dürer, 1503, ulei pe lemn de tei, panoul central 155 x 126 cm, 157 x 61 cm -fiecare voleu) Iniţial aparţinând bisericii Sf. Katharina din Nürnberg, lucrarea reprezintă...

Pilde creștin-ortodoxe – Cuvântul şi fapta

A fost întrebat părintele Dometie de la Mănăstirea Râmet de o maică: - Părinte Dometie, te rog să-mi dai un îndemn pentru trezvia sufletului. Atunci părintele...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfatul părintelui Dometie de la Râmeţ

Prea Cuviosul părinte Dometie prin viaţa lui de asceză, rugăciune şi priveghere către Dumnezeu, îi învăţa pe oameni calea spre îndumnezeire în Hristos Domnul,...

Pilde creștin-ortodoxe – Păcatele omului

A zis un creştin lui avva Onufrie: - Avva, vorbeşte-mi despre păcatele omului şi despre ispite. Atunci avva Onufire a zis: - La toată ispita, nu învinui...

Pilde creștin-ortodoxe – Dragostea faţă de oameni a părintelui Dometie

Maica Lavrentia spune despre părintele Dometie: - La uşa părintelui Dometie întotdeauna era mult popor, poate chiar de ordinul miilor. El îi spovedea, îi învăţa,...

Din meditațiile lui Tolstoi: Toate lucrurile de care avem nevoie ni s-au dat

1908 - Viața şi Visurile Aproape toate perfecţionările tehnice satisfac fie tendinţele egoiste spre desfătarea personală, fie cele ale familiei, păturii sociale, poporului, mândriei statale (războiului),...

Compasiunea, un sentiment nobil, o stare dumnezeiască

Compasiunea Compasiunea? Un sentiment nobil şi frumos, o stare dumnezeiască. Compasiunea? Limbajul iubirii necondiţionate, gingăşie sufletească. Compasiunea? Solidaritate, comuniune, bunătate infinită, empatie. Compasiunea? Dăruire și altruism, slujirea aproapelui...

Pilde creștin-ortodoxe – Ca să ajungi să trăieşti ca îngerii

Într-una din predicile Prea Cuvioşiei sale, părintele Dometie de la sfânta Mănăstire Râmeţ, îi învăţa pe oameni calea spre desăvârşire spunând: - Ca să ajungi...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre folosul citirii psalmilor

A zis avva Arsenie ucenicilor: - Când suntem apăsaţi de multă întristare şi sufletul nostru este în mare tristeţe trebuie să facem cântarea rugăciunii psalmilor...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfat pentru trezvia sufletului

  A zis un frate lui avva Moise: - Avva, dă-mi sfat pentru sufletul meu. Atunci avva i-a zis: -  Adu-ţi aminte totdeauna de ieşirea ta din această...

Pilde creștin-ortodoxe – Ispitele

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen: - Ce voi face ispitelor acestora care mă tulbură? Atunci avva Pimen i-a zis: -  Să plângem înaintea bunătăţii lui...

D-na Marjolin-renunţarea este deviza omului înţelept

D-na Marjolin, trimiţând o scrisoare fiicei sale în 1846 îşi aminteşte de sfatul mamei sale şi-i spuse: „Cuvântul trebuie — ia bine seama la...

Goethe despre mama sa: „A fost demnă de viaţă”

Goethe îi datorează mamei sale, o femeie extraordinar de dotată, caracterul şi spiritul său. Mama lui Goethe era o femeie extrem de spirituală şi...

Forţa exemplului bun de-a lungul generaţiilor

Mama pictorului Ary Scheffer — ale cărei frumoase trăsături au fost imortalizate de acesta în chipurile Beatricei, ale Sfintei Monica şi în alte picturi...

Gray a moştenit firea sa simpatică şi prietenoasă numai de la mama sa

Influenţa mamelor este evidentă şi în caracterul scriitorilor, artiştilor sau pictorilor, iar geniul lor este o dovadă elocventă a acestui lucru. Astfel influenţa mamelor asupra...

Pilde creștin-ortodoxe – Nu judeca

S-a zis despre avva Siluan că era de o smerenie şi blândeţe care impresionau pe mulţi oameni. El niciodată nu judeca pe nimeni şi,...

Pilde creștin-ortodoxe – Smerenie şi mândrie

  Multă lume vorbea despre avva loan că este pentru oameni de un real folos duhovnicesc. Un tânăr, venind la avva loan, i-a zis: - Avva,...

Pilde creștin-ortodoxe – Fapta rea şi pocăinţa

A zis un tânăr lui avva Ieremia: - Avva, chiar dacă omul săvârşeşte o faptă rea se pocăieşte şi Dumnezeu îl iartă. Atunci avva Ieremia i-a...

Pilde creștin-ortodoxe – Mântuirea omului

A zis o femeie lui avva Aminna: - Avva, te rog să-mi vorbeşti despre mântuire. Atunci avva Aminna i-a spus: -  Mântuirea omului se lucrează în fiecare...

„Singura moştenire”

Curran vorbeşte cu mare dragoste despre maica lui... Ca despre o femeie cu o inteligenţă de seamă, ale cărei sfaturi înţelepte, fire pioasă şi...

Mama lui Canning, o femeie cu o mare putere de caracter

Mama lui Canning era o irlandeză foarte dotată, iar fiul ei, care nu avea mai puţine calităţi, i-a păstrat până la sfârşitul vieţii sale...
Translate »